Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowała w środę do premiera dezyderat ws. przekazania samorządom środków na pokrycie strat związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

Autorem projektu dezyderatu był przewodniczący komisji Tomasz Ławniczak (Prawo i Sprawiedliwość). Poprawkę w trakcie obrad zgłosił poseł Krystian Kamiński (Konfederacja). Dezyderat przyjęto jednogłośnie.

W wyniku decyzji o restrukturyzacji PBS w Sanoku ucierpiały 34 samorządy z woj. podkarpackiego. Ich straty objęły 43 proc. środków zgromadzonych na rachunku PBS; jest to kwota ponad 66 mln zł. Według szacunków ministerstwa finansów, samorządy traciły średnio 2-3 proc. planowanych dochodów w 2020 roku.

Sejmowa komisja "zwraca się do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie działań w ramach obowiązujących przepisów prawnych mających na celu ograniczenie strat finansowych" poszkodowanym na skutek restrukturyzacji banku samorządów.

Posłowie zwracają także uwagę na konieczność "podjęcie pilnych rozwiązań legislacyjnych, które regulowałyby obowiązki administracji rządowej oraz sposób postępowania władz publicznych różnych szczebli w analogicznych sytuacjach". O braku takich uregulowań mówiono podczas obrad komisji.

Ponadto komisja w dezyderacie do premiera "wnioskuje o bezzwłoczne wyjaśnienie sprawy i przedstawienie wyników postępowania".

Było to kolejne posiedzenie komisji dotyczące skutków wynikających z rozpoczętej 17 stycznia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) przymusowej restrukturyzacji PBS. Powodem decyzji BFG była zła sytuacja finansowa banku.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A.