Połączone senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zdecydowały we wtorek o wysłuchaniu publicznym ws. senackiego projektu zmian w ustawie o KRS. Odbędzie się ono 3 marca.

Za uchwałą ws. wysłuchania publicznego opowiedziało się 16 senatorów, przeciwnych było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wysłuchanie publiczne będzie częścią pierwszego czytania projektu, które rozpocznie się 25 lutego. Samo wysłuchanie odbędzie się 3 marca.

Wcześniej połączone komisje odrzuciły wniosek senatora Roberta Mamątowa (PiS) o przesunięcie głosowania nad uchwałą po to, by senatorowie mogli lepiej się zapoznać z projektem.

Senator sprawozdawca Bogdan Klich (KO), który złożył wniosek o wysłuchanie, podkreślił, że będzie to pierwszy taki przypadek od 2013 r.

Odnosząc się do projektu, zaznaczył, że zawiera on jedynie niezbędne zmiany. "Całkowita rekonstrukcja niezależności wymiaru sprawiedliwości wymaga jeszcze innych, dodatkowych" - dodał. Jak mówił, regulacje zawarte w projekcie mają doprowadzić do tego, by w Polsce respektowane było "konstytucyjne prawo obywateli do procesu przed obiektywnym i bezstronnym sądem". Ponadto mają one także zażegnać istniejącą, według niego, groźbę nieuznawania orzeczeń polskich sądów przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem nowi członkowie Rady mieliby być wybierani nie przez Sejm, lecz przez samych sędziów. W skład Rady weszliby: jeden sędzia Sądu Najwyższego wybierany przez sędziów tego sądu, jeden sędzia sądu powszechnego wybierany przez sędziów sądów apelacyjnych, dwóch sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów okręgowych, ośmiu sędziów sądów powszechnych wybieranych przez sędziów sądów rejonowych, jeden sędzia sądu wojskowego wybierany przez sędziów sądów wojskowych, jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierany przez sędziów tego sądu oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego wybierany przez sędziów tych sądów.

Kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać grupy sędziów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, katedry prawa uczelni wyższych oraz grupy co najmniej 2 tys. obywateli. Członków KRS zobowiązani do tego sędziowie mieliby wybierać w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, z możliwym użyciem zapewniających tajność urządzeń elektronicznych.