W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziny w sprawie ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w internecie, w którym wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje na temat dostępu dzieci do pornografii oraz pomysły na skuteczną ochronę niepełnoletnich użytkowników internetu.

Punktem wyjścia do rozważań był projekt przepisów autorstwa Stowarzyszenia Twoja Sprawa zakładający m.in. nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

Reklama

Jak poinformowała PAP szefowa MRPiPS, tuż po nowym roku zacznie działać zespół ekspertów IT, którego celem będzie wypracowanie jak najlepszych mechanizmów weryfikacji wieku w internecie z zachowaniem najwyższych standardów prywatności.

Z kolei podsekretarz stanu w MRPiPS i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha zaznaczyła, że mechanizmy weryfikacji wieku będą musiały spełniać takie wymogi jak brak przekazywania podmiotom udostępniającym treści pornograficzne danych osobowych użytkowników.

"To oznacza, że weryfikację wieku powinny przeprowadzać odpowiednio autoryzowane podmioty trzecie, niemożność profilowania zachowań, brak technologicznej i prawnej możliwości przechowywania przez podmioty weryfikujące wiek danych osobowych po zrealizowaniu weryfikacji wieku, wiarygodność potencjalnych podmiotów weryfikujących wiek oraz eliminowanie uciążliwości dla dorosłych użytkowników. Dlatego tak ważne jest powołanie zespołu ekspertów IT" - podkreśliła Socha.

Rada Rodziny to organ opiniodawczo-doradczym ministra rodziny powołany na czteroletnią kadencję. Do jej zadań należy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny, opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec