Według badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na grupie ponad 10 tys. uczniów w wieku od 14 do 16 lat, prawie 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewcząt przyznaje się do oglądania pornografii. 10,2 proc. chłopców w tej grupie wiekowej ogląda pornografię od 3 do 5 razy w miesiącu, prawie 10 proc. robi to od sześciu do 10 razy w miesiącu, niemal 11 proc. od 11 do 30 razy w miesiącu, a co najmniej raz dziennie ogląda ją aż 11,3 proc. chłopców.

Socha odnosząc się do wyników badań podkreśliła, że zjawisko łatwego dostępu dzieci do pornografii jest czymś nowym. Poraża przede wszystkim pod kątem skali zasięgu. "Dzieci w bardzo łatwy sposób, szukając bądź nie szukając, natrafiają na treści pornograficzne, i to w najmocniejszym znaczeniu, bo te treści w ostatnich latach bardzo się zmieniły, zbrutalizowały" - stwierdziła.

Zaznaczyła, że pornografia ma na dzieci szczególnie zły wpływ. "Trzeba o tym rozmawiać, jak o nałogu. Myślę, że jest pora, żeby temu problemowi przyjrzeć się bliżej i zaproponować jakieś rozwiązania, również legislacyjne, które by pomogły ten problem rozwiązać. W konstytucji jest zapis mówiący o ochronie dzieci przed demoralizacją. Z kolei zeszłoroczna dyrektywa Unii Europejskiej o świadczeniu usług audiowizualnych nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek wdrożenia przepisów, które w realny sposób ograniczą dostępność szkodliwych treści dla dzieci, w internecie i nie tylko" - oznajmiła.

Reklama

Dodała, że w dyrektywie jako szkodliwe wymienione są m.in. treści zawierające nieuzasadnioną przemoc i treści pornograficzne. Polska powinna wdrożyć dyrektywę do września przyszłego roku.

Zdaniem Sochy warto przyglądać się temu, jak inne kraje próbują rozwiązać problem dostępu dzieci do pornografii. Jako przykład wskazała Wielką Brytanię. "Tam są firmy wyspecjalizowane w tego typu usługach, które polegają na weryfikacji wieku. Jedna z metod wykorzystuje karty kredytowe. Przy pomocy tych kart jest weryfikowany wiek i przyznawany rodzaj pliku certyfikującego daną osobę jako pełnoletnią. Tym plikiem, który jest anonimowy, później te osoby się posługują w korzystaniu z tego rodzaju treści. Wszystko da się pogodzić" - zapewniła.

"Potrzebna jest nasza świadomość, jako społeczeństwa, jako rodziców, jak szeroki jest to problem, jak dużej rzeszy dzieci dotyczy, i jak wiele zagrożeń niesie. Myślę, że ta świadomość będzie krokiem wystarczającym, żeby poszukać dobrego rozwiązania" - oświadczyła.

Poinformowała, że na poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poprosił o spotkanie Rady Rodziny. "To spotkanie ma służyć temu, żeby podjąć ten temat, podyskutować o tym i zaproponować dalsze kroki" - zapowiedziała. Jak mówiła, są w Polsce pomysły, stowarzyszenia, które przyjrzały się tematowi. "Tym propozycjom chcemy się przyjrzeć" - powiedziała.

W środę Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

Projekt zawiera definicję tzw. kwalifikowanych treści pornograficznych, ustanawia instytucję współregulatora, w którego ramach mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora – jak podano – będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Nowo powołana Rada Rodziny, w skład której weszło 14 osób: profesorów, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, ma wspierać i inicjować działania na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promować tradycyjną rodzinę, wyznaczać kierunki działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce, jak również przestawiać ministrowi rodziny propozycję rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec