Reklama

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę został złożony przez prezydenta m.st. Warszawy.

Za uchwałą głosowało 37 radnych, 18 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Tomasz Herbich (PiS) przekonywał podczas czwartkowej sesji rady, że - przez wzgląd na sytuację ekonomiczną rodziców - podniesienie maksymalnej stawki żywieniowej do kwoty 15 zł jest zbyt drastyczne. Wnosił ustalenie jej na poziomie 13 zł dziennie. Jarosław Szostakowski (KO) ocenił z kolei, że przychylenie się do wniosku mniejszości, może skutkować tym, że dzieci będą dostawały jedzenie gorszej jakości.

Z kolei wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej argumentował, że kwota 15 zł została zaproponowana przez rodziców, którzy wypowiedzieli się na ten temat w badaniu, jakie przeprowadził stołeczny ratusz. Podkreślił przy tym, że jest to maksymalny pułap stawki dziennej za wyżywienie w żłobkach.

Wniosek PiS nie przeszedł.

Radni przyjęli projekt uchwały, która przewiduje ustalenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 15 zł dziennie. "Dotychczasowa stawka określona na poziomie nieprzekraczającym 10 zł dziennie została skalkulowana na podstawie kosztów zakupu surowców zużytych do sporządzania posiłków. Realny koszt wyżywienia w żłobkach publicznych to ok. 13 zł dziennie" – wskazano w uzasadnieniu uchwały. "W przypadku żłobków niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 koszt ten oscyluje na poziomie od 12 do 15 zł dziennie w przypadku zakupu usług cateringowych" - dodano.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że "ustalenie uchwałą Rady m.st. Warszawy maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w wysokości 15 zł dziennie zwiększa kompetencje dyrektora Zespołu Żłobków w przypadku wzrastających cen żywności i jednocześnie chroni rodzica przed zwiększeniem stawki powyżej 15 zł".

W listopadzie 2019 roku stołeczny ratusz przeprowadził badanie na próbie 4,5 tys. respondentów. Rodzice wyrazili w nim opinię, że są za ustaleniem kwoty stawki żywieniowej w żłobkach do wysokości 12-13 zł (42 proc. respondentów) albo w wysokości 14-15 zł (27 proc.). W odpowiedzi na te badania, miasto zaproponowało zmianę górnej stawki za żywienie, argumentując, że kwota ta zapewni jakość, a także odpowiednią liczbę posiłków.15 zł to górna granica dziennej stawki.(PAP)

Autor: Daria Kania