Tadeusz Kościński od lat posiada akcje spółek notowanych na giełdzie. Od prawie roku nie może jednak nimi zarządzać, bo miałby konflikt interesów związany z zasiadaniem w KNF.
Wkrótce upubliczniane będą oświadczenia majątkowe ministrów i wiceministrów. Złożenie ich jest obowiązkowe, ale już zgoda na pokazanie opinii publicznej zależy jedynie od dobrej woli. Z naszych ustaleń wynika, że jednym z najzamożniejszych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego będzie minister finansów Tadeusz Kościński.
Gdy zostawał w 2015 r. wiceministrem rozwoju, a następnie przechodził na to samo stanowisko do resortów przedsiębiorczości i technologii oraz finansów, nie pokazywał swojego majątku. Teraz ma się to zmienić.