Sejm zdecydował we wtorek, że będzie pięciu wicemarszałków; marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę w obradach i ustaliła, że czas na zgłaszanie kandydatów jest do godz. 19. Sejm ma wznowić obrady o godz. 19.15.

Projekty uchwał ustalające, że ma być pięciu wicemarszałków złożyły kluby PiS i Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu za taką liczbą wicemarszałków opowiedziało się 401, 9 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Poseł PiS Łukasz Schreiber uzasadniał, że prezydium Sejmu złożone z pięciu wicemarszałków będzie odzwierciedlało w sposób proporcjonalny skład Izby. Ponadto, jak mówił, PiS chce szanować prawa mniejszości parlamentarnej.

Także poseł KO Borys Budka argumentował, że każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium.

Według dotychczasowych zapowiedzi przedstawicieli ugrupowań sejmowych, kandydatem Lewicy na wicemarszałka Sejmu ma być lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Z kolei Koalicja Obywatelska zamierza zgłosić Małgorzatę Kidawę-Błońską, która zasiadała w prezydium Sejmu w poprzedniej kadencji. Piotr Zgorzelski jest kandydatem klubu PSL-Koalicja Polska. Klub PiS nie poinformował jeszcze, kogo zgłosi, dotychczas w tym kontekście padały nazwiska dwojga wicemarszałków poprzedniej kadencji: Ryszarda Terleckiego i Małgorzaty Gosiewskiej.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska