Do siedmiu już działających sektorowych rad do spraw kompetencji wkrótce dołączy kolejnych 10. Właśnie uzyskały one finansowanie z PARP. Zadaniem rad jest m.in. ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych obszarach gospodarki i wypracowywanie rozwiązań systemowych, które pozwolą lepiej dopasować ofertę edukacyjną do potrzeb przedsiębiorców.
O wsparcie przy tworzeniu rad, takich jak działają już w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, budownictwie, finansach, IT, turystyce, motoryzacji i elektromobilności oraz modzie i innowacyjnych tekstyliach, starało się 20 organizacji branżowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs i przyznała dofinansowanie dla 10. Kwota dofinansowania wynosi ok. 20,79 mln zł, co oznacza, że jedna rada może liczyć na ok. 2 mln zł. Łącznie na funkcjonowanie 17 rad sektorowych PARP przeznaczy ok. 36 mln zł – mówi Anna Żukowska, ekspert Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Stopa bezrobocia w Polsce wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec września wyniosło ono 5,1 proc., co przekłada się na 851 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy. To sprawia, że firmy mają ogromny problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Jak wynika z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL), wśród najbardziej poszukiwanych pracowników niezmiennie znajdują się wykwalifikowani robotnicy, operatorzy maszyn i urządzeń oraz sprzedawcy i pracownicy usług. Pracodawcy wskazują też na braki w zakresie kompetencji w trzech podstawowych kategoriach: zawodowych, samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Zdaniem PARP problemu nie da się rozwiązać bez włączenia firm w proces kształcenia. Właściciele i menedżerowie są bowiem najlepszym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. A te cały czas się zmieniają wraz z rozwojem technologii, sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową.
Jak zauważył Adam Banaszak, wiceszef PARP, z ostatniej edycji raportu BKL wynika, że znakomita większość firm dostrzega potencjał i znaczenie czynnika ludzkiego w organizacjach. Aż 89 proc. średnich i 92 proc. dużych firm inwestuje w rozwój wiedzy i umiejętności pracowników. Podkreślił jednak, że 10 proc. firm wciąż jest biernych w tym zakresie.

Rady wytyczają kierunek

Rady, na podstawie cyklicznej analizy rynku, przekazują PARP rekomendacje dotyczące działań szkoleniowo-doradczych, które należy podjąć w danym sektorze. Jednym słowem, mają wytyczać kierunek zmian umożliwiających dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach.
Do 2023 r. pracodawcy działający w 17 sektorach, które mają swoje rady, mogą liczyć na ok. 173 mln zł wsparcia. – Pieniądze te mają być przeznaczone na podniesienie kompetencji pracowników danej branży, czyli szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe. W ten sposób kwalifikacje zdobywane na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadać będą na realne potrzeby pracodawców – tłumaczy Anna Żukowska.

Rady sektorowe to część systemu

Częścią systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców jest Rada Programowa złożona z przedstawicieli ministerstw: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedsiębiorczości i Technologii, także organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz świata nauki. Rada Programowa jest publicznym thinktankiem dla wszystkich podmiotów zajmujących się problematyką rynku pracy i edukacji, inspirującym z jednej strony do zmian legislacyjnych, które powinny być dokonane po to, aby jeszcze bardziej uelastycznić, lepiej dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Proces zmian jest stale monitorowany dzięki zainicjowanym przez PARP badaniom „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz kolejnym edycjom „Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego”.
Więcej informacji na temat systemu Rad ds. kompetencji można znaleźć na: www.parp.gov.pl/sektorowe-rady-ds-kompetencji.
Tekst powstał przy współpracy z PARP
ikona lupy />