Zniesienie dwukadencyjności, likwidacja zakazu łączenia mandatu samorządowego i senatorskiego, przekształcenie subwencji szkolnej w dotację celową, zwrot nieodliczonego VAT od inwestycji samorządowych, wprowadzenie referendów lokalnych dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy - samorządowcy przedstawili plan, w jaki sposób wykorzystają opozycyjny Senat, w którym mają swoją reprezentację.

Po wyborach nie dość, że PiS stracił Senat na rzecz opozycji, to jeszcze wyraźnie wzmocniło się w nim lobby samorządowców. W izbie wyższej aktualnie znajduje się 11 byłych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy radnych. Wśród nich m.in. wieloletni prezydenci Gliwic (Zygmunt Frankiewicz) i Nowej Soli (Wadim Tyszkiewicz).

Już wcześniej włodarze zapowiadali, że w sytuacji przejęcia Senatu przez opozycję, postarają się wykorzystać sytuację do lobbowania za interesami samorządu terytorialnego. Dziś zdradzili, jakimi sprawami będą chcieli się zająć w drodze ustaw wprowadzanych do Sejmu za pośrednictwem Senatu.