"W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem Gazety Lekarskiej poradnik „E-zdrowie. Przewodnik od A do Z” - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

"Polska stawia na rozwój e-usług w ochronie zdrowia. Cyfryzacja może być realizowana wyłącznie we współpracy ze wszystkimi zawodami medycznymi, za co bardzo dziękuję Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz wszystkim innym organizacjom zaangażowanym w ten proces. Kolejną cenną inicjatywą jest współpraca z Gazetą Lekarską, dzięki której nasz poradnik trafi do wszystkich lekarzy w Polsce" – powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

W przewodniku opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia znajdą się m.in.: kalendarium najważniejszych zmian w prawie, praktyczne informacje dotyczące pracy z e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta, a także informacje na temat szkoleń dla lekarzy wspierających środowisko medyczne w procesie wdrażania e-usług.

Reklama

W poradniku zawarto również odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-recepty, m.in: jak placówka może podłączyć się do platformy e-zdrowie, jak lekarze, pielęgniarki i położne zatrudnieni w podmiocie leczniczym mogą zacząć wystawiać e-receptę, co ma zrobić lekarz, który prowadzi indywidualną lub grupową praktykę lekarską i chce wystawiać e-receptę, jak przebiega proces jej wystawienia, czy pacjent, który nie logował się do Internetowego Konta Pacjenta może otrzymać e-receptę, czy będzie możliwość wystawienia daty późniejszej realizacji e-recepty, co zrobić w sytuacji, gdy została wystawiona błędnie, czy lekarz otrzyma informację zwrotną o realizacji recepty, czy każdy podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa będą mogły wypisywać e-recepty na leki refundowane, jeśli nie posiadają umowy z NFZ.

Dane opublikowane w poradniku wskazują, że 91 proc. lekarzy wykorzystuje w swojej pracy internet i jest to grupa zawodowa korzystająca z niego najczęściej. Rozwój cyfryzacji w ochronie zdrowia znalazł się wśród priorytetów Komisji Europejskiej. Wśród korzyści, jakie cyfryzacja przynosi lekarzom wymieniane są: oszczędność czasu, zmniejszenie biurokracji, lepsza komunikacja, ułatwienia i kontrola w procesie leczenia.

Obowiązek wystawiania e-recepty w Polsce wejdzie w życie 8 stycznia 2020 roku.

Apteki do realizacji e-recepty są gotowe od 1 stycznia br.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska