Miasto nie planuje wprowadzenia do szkół zajęć dodatkowych z zakresu edukacji seksualnej – poinformował DGP stołeczny ratusz.
To oficjalne stanowisko urzędu miasta na nasze pytanie, czy tego rodzaju zajęcia zostaną wprowadzone w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.
Dla części naszych rozmówców to zaskakująca informacja.
– To jest sprzeczne z tym, co urząd deklarował w maju i czerwcu. Wtedy ratusz podawał, że opracowaniem programu zajmie się warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – mówi Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris.
Jarosław Szostakowski (Koalicja Obywatelska), wiceprzewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny w stołecznej radzie miasta, twierdzi, że temat zajęć dodatkowych z zakresu edukacji seksualnej nigdy na forum rady nie był poruszany, ale jeśli jakiś plan w ratuszu się pojawi, zostanie przedyskutowany.
Przypomnijmy, że gorąca dyskusja dotycząca osób ze środowiska LGBT oraz tego, co planują poszczególne władze lokalne w tym temacie, rozgorzała po tym, jak w lutym tego roku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+. Zakładała ona realizację konkretnych postulatów, np. „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej zgodnej ze standardami WHO, aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności”. Plan oprotestowała część polityków, komentatorów i kościelnych hierarchów.
Władze Warszawy w rozmowie z nami wskazują na inne inicjatywy, np. pilotażowy projekt edukacyjny „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”, skierowany do podstawówek na warszawskiej Ochocie i realizowany w okresie sierpień 2018 – grudzień 2019. Dotyczy on przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym (udział wzięło dziewięć szkół z Ochoty i jedna ze Śródmieścia). Z kolei w warsztatach dla kadry pedagogicznej wzięło udział 475 osób, w spotkaniach z kadrą administracyjną – 110 osób, a w spotkaniach z rodzicami – 170 osób.
– Odbyła się także debata „Nie kabluję – reaguję!” w PKiN dla ok. 500 uczniów i uczennic z klas IV–VIII (po trzy osoby z każdej klasy) – podaje stołeczny ratusz.