Znaleźliśmy zdecydowaną większość środków, potrzebnych na realizację podwyżek dla nauczycieli - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Piontkowski przypomniał w radiowej Jedynce, że od września nauczyciele otrzymają kolejną już w tym roku, po styczniowej, podwyżkę płac.

"W związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która przewiduje te podwyżki, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Zdecydowana większość potrzebnych środków znajdzie się dodatkowo w budżecie, w ramach przesunięć wewnątrzbudżetowych, bez potrzeby nowelizowania go" - powiedział minister edukacji. Dodał, że ostatecznie z budżetu udało się uzyskać miliard złotych.

"Nie mówię, że jest to kwota, która w całości pokryje koszty podwyżki, ale znaleźliśmy zdecydowaną większość tych środków, potrzebnych na realizację podwyżek" - podkreślił. Przypomniał jednocześnie, że "jeszcze niedawno część mediów twierdziła, że większość kosztów podwyżki zostanie przerzucona na samorządy, a tak nie jest".

Dariusz Piontkowski wskazał również, że "zmiana Karty nauczyciela wprowadza minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 złotych".

"Przy tej okazji nowelizujemy także rozporządzenie, które wskazuje jednoznacznie, że nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wychowawcy pracujący w przedszkolach także mają prawo do dodatku za wychowawstwo, ale jego wysokość będą ustalały samorządy". Jego zdaniem, to jest "wyjście naprzeciw postulatom także samorządów, które mówiły, że nie wiadomo, czy taki dodatek się należy".

Piontkowski zwrócił uwagę, że "nawet związki zawodowe mówią o tym, że trzeba całościowo rozmawiać o systemie wynagradzania nauczycieli - z jednej strony doprowadzić do ich uproszczenia, ale padają także radykalne postulaty, aby np. państwo jednoznacznie przyjęło na siebie ciężar wynagrodzeń osobowych". "Ja przypomnę, że dzisiaj już także samorząd może spokojnie dopłacać, jeśli uzna, że z jakiegoś powodu warto docenić pracę nauczycieli (...) albo przez większe dodatki motywacyjne, albo przez zwiększenie płacy zasadniczej (samorząd) może zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli" - mówił. "Tutaj przeszkód prawnych nie ma" - dodał.

Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm i podpisaną 4 lipca przez prezydenta nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. To druga podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w tym roku – o 5 proc. wynagrodzenie wzrosło od stycznia.

Projekt nowelizacji obowiązującego od stycznia tego roku rozporządzenia z sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych na początku lipca.

Od 1 września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów – przypomniał w poniedziałek minister edukacji. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od września o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego – o 285 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego – o 334 zł brutto.

Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie nauczyciela. Dodatków jest kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania.

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że nauczyciele dostają tylko po kilka dodatków z listy, a wysokość niektórych z nich jest niska. Wskazują, że o faktycznych zarobkach nauczycieli świadczy wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Określa ją co roku przez minister edukacji w rozporządzeniu o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. Uchwalenie przez Sejm wrześniowej podwyżki oznacza konieczność wydania przez ministra nowego rozporządzenia.