Definicja szpiegostwa jest anachroniczna, co utrudnia uzyskanie wyroku skazującego. Mimo że służby specjalne chciały zmian, podczas nowelizacji kodeksu karnego ich nie wprowadzono.
Były funkcjonariusz ABW Piotr D., zatrzymany na początku roku i podejrzany o szpiegostwo, wyszedł w ubiegłym tygodniu z aresztu. Obywatel Chin, który również został wtedy zatrzymany, wciąż w nim pozostaje.
– Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył tymczasowe aresztowanie wobec Weijinga W. do 5 października 2019 r. Prokurator 19 czerwca 2019 r. skierował do sądu wniosek o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania wobec Piotra D. do 5 października 2019 r. W obszernym uzasadnieniu tego wniosku, w jego części niejawnej, wykazywano istnienie przesłanek stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, w tym dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanego mu czynu, obawy matactwa oraz grożącej podejrzanemu wysokiej kary – wyjaśnia Prokuratura Krajowa. Sąd postanowił jednak inaczej.