Dodatkowe stacje, rozbudowa tras wylotowych, a nawet nowa linia w centrum. Ale najpierw trzeba znaleźć środki i zacząć przebudowę linii średnicowej.
Wizja nowej siatki kolejowej w aglomeracji warszawskiej to efekt dwóch lat analiz, które przeprowadzała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaprezentowany wczoraj masterplan wskazuje potrzebne inwestycje, które powinny być realizowane w perspektywie bliższej – do 2027 r., i późniejszej. Przedsięwzięcia mają m.in. poprawić codzienne dojazdy do pracy czy szkoły. Tysiące podróżnych nie będą musiały stać w korkach. PLK zapowiada podobne opracowania dla kolejnych aglomeracji.