Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović oznajmiła we wtorek, że Węgry powinny pilnie zaradzić naruszeniom praw człowieka, takim jak zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl czy zastraszanie grup obywatelskich.

„Łamanie praw człowieka na Węgrzech ma negatywny wpływ na cały system ochrony i na praworządność. Trzeba mu pilnie zaradzić” – oświadczyła Mijatović, która była na Węgrzech w lutym.

W opublikowanym we wtorek raporcie z tej wizyty Mijatović „żąda od władz natychmiastowego zaprzestania antyimigranckiego dyskursu i kampanii, które podsycają ksenofobię”.

Reklama

„Zajęcie przez rząd stanowiska przeciwnego imigracji i osobom ubiegającym się o azyl przełożyło się na ramy prawne, które utrudniają przyjmowanie osób ubiegających się o azyl oraz integrację osób o uznanym statusie uchodźców” – podkreśliła komisarz.

Zaznaczyła m.in., że „osoby ubiegające się o azyl są zmuszone do korzystania z prawa do ubiegania się o międzynarodową ochronę w dwóch strefach tranzytowych wzdłuż granicy między Węgrami i Serbią, gdzie wzniesiono ogrodzenie”.

Wyraziła tez zaniepokojenie z powodu ”systematycznego przetrzymywania osób ubiegających się o azyl, w tym dzieci, w strefach tranzytowych bez odpowiedniego uzasadnienia prawnego” oraz faktem, że wiele osób ubiegających się o azyl było pozbawionych pożywienia podczas przetrzymywania w strefach tranzytowych”.

„Jestem też bardzo zaniepokojona powtarzającymi się świadectwami o przemocy ze strony policjantów podczas przymusowej izolacji zagranicznych obywateli” – dodała.

Komisarz oznajmiła też, że organizacje obywatelskie są zastraszane, stygmatyzowane i padają ofiarą kampanii oszczerstw oraz że nastąpił regres w sferze równości płci i kobiety są słabo reprezentowane w polityce. Ponadto reformy wymiaru sprawiedliwości prowadzone na Węgrzech od 2010 r. budzą „zaniepokojenie ich wpływem na niezawisłość władzy sądowniczej”.