W 13. edycji badania "Reputacja sektora bankowego" 87 proc. respondentów zadeklarowało zaufanie do banku, któremu powierzyło swoje środki, 83 proc. - także doradzającemu pracownikowi tej instytucji, a 75 proc. jest przekonanych o bezpieczeństwie zdeponowanych w banku pieniędzy. 81 proc. badanych uważa płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej za bezpieczne. Jak podkreślił ZBP, stopień zaufania do swojego banku wzrósł w ciągu roku o 3 pkt proc., a do doradcy bankowego o 4 pkt. Płatności zbliżeniowe za bezpieczne uważa 67 proc. badanych, o 6 pkt więcej niż w poprzedniej edycji.

"W ciągu ostatnich siedmiu lat banki w Polsce dokonały bardzo istotnej poprawy w obszarze społecznej oceny reputacji. Z poziomu 21 punktów i reputacji określanej jako przeciętna - na pograniczu złej - przeszły do punktu, w którym na ogólnym poziomie reputację ocenia się jako dobrą, a najlepszą wśród innych branż świadczących usługi masowe, tj. firmy telekomunikacyjne, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe czy SKOK" - ocenił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak wskazuje ZBP, wzrost zaufania potwierdzają również bezpośrednie odpowiedzi badanych. Wynika z nich, że 72 proc. respondentów - zarówno korzystających jak i nie korzystających z usług bankowych - deklaruje, że ma zaufanie do sektora bankowego w Polsce. To wzrost o 9 pkt proc. w ciągu roku. Z kolei odsetek deklarujący brak zaufania do banków zmniejszył się o 7 pkt - do 19 proc.

Reklama

81 proc. respondentów zadeklarowało, że w ubiegłym roku miało doświadczenia pozytywne w kontakcie z bankiem. 23 proc. oceniło te doświadczenia jako negatywne.

Najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na subiektywną poprawę oceny zaufania wśród respondentów były: dbałość o klienta i fachowość obsługi, a także poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja rynku. Wśród czynników spontanicznie wymienianych jako obniżających poczucie zaufania, respondenci wskazywali przede wszystkim nagłośnione afery w bankach i instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego.

Badanie „Reputacja sektora bankowego 2019” zostało zrealizowane dla Związku Banków Polskich i Partnerów – Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Izby Rozliczeniowej - przez instytut Kantar w dniach 11-22 marca 2019 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1009 respondentów w wieku powyżej 15 lat metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI).(PAP)