Organizacja zajęć sportowych i warsztatów naukowych dla dzieci pracowników czy umożliwienie przyjścia do pracy z dziećmi - w ten sposób część polskich uczelni wyższych wspiera strajk nauczycieli.

Od poniedziałku na Uniwersytecie Warszawskim (w godzinach 8-16:00) uczelniany Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje "wykłady strajkowe" dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Zajęcia będą prowadzone przez pracujących na UW nauczycieli akademickich. Jak zapowiadają organizatorzy, program wykładów będzie na bieżąco uzupełniany na stronie wydarzenia na Facebooku. Do momentu nadania depeszy podane zostały tematy wykładów do czwartku włącznie.

Z kolei Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od poniedziałku organizuje dla swoich pracowników pomoc w opiece nad dziećmi. Jak informuje na swojej stronie internetowej uczelnia, zajęcia dla uczniów uczęszczających do objętych strajkiem szkół podstawowych będą odbywać się w godzinach 8-17.

Pomoc w organizacji opieki nad dziećmi podczas strajku deklaruje też część uczelni w innych miastach Polski. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od poniedziałku będą odbywać się organizowane przez Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Szkołę Wychowania Fizycznego i Sportu zajęcia dla dzieci pracowników uczelni w wieku 7-17 lat oraz dla przedszkolaków. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zakomunikował, że pracownicy uczelni mogą przyprowadzać do pracy dzieci. Możliwość wsparcia swoich pracowników rozważa także poznański Uniwersytet Przyrodniczy.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski zaapelował do kierowników jednostek uczelni o to, by umożliwili pracownikom pogodzenie opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi. W uzasadnionych przypadkach będą oni mogli wyrazić zgodę na ruchomy czas pracy czy przebywanie pracowników razem z dziećmi na terenie UŁ. Niektóre wydziały łódzkiej uczelni organizują podczas strajku zajęcia dla dzieci swoich pracowników. Różne zajęcia, m.in. sportowe, odbywać się będą w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Dzieci i młodzież mogą również uczestniczyć w imprezach organizowanych na UŁ w ramach 19. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, który odbywa się od 8 do 12 kwietnia.

Na Dolnym Śląsku zajęcia dla 25 dzieci dziennie organizuje w czasie strajku (w godz. 8:30-13) niepubliczna Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. "Prowadzimy uniwersytet dziecięcy, więc mamy doświadczenie w pracy z dziećmi. Zaproponujemy im warsztaty naukowe, prowadzone przez naszych wykładowców" - powiedziała PAP kierująca działem promocji Katarzyna Romaniec.

Z kolei największa uczelnia w regionie - Uniwersytet Śląski w Katowicach - na wniosek działających tam związków zawodowych dopuszcza możliwość skorzystania z ruchomego czasu pracy, tj. późniejszego przychodzenia do pracy, wcześniejszego jej kończenia, skrócenia dnia pracy lub skorzystania z dnia wolnego, jeżeli w późniejszym terminie godziny te zostaną odpracowane. Rektor prof. Andrzej Kowalczyk dopuścił też możliwość realizacji niektórych obowiązków służbowych w systemie zadaniowego czasu pracy pod warunkiem, że wykonanie zadań poza siedzibą pracodawcy będzie możliwe bez przenoszenia dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe lub informacje istotne dla uczelni. Nauczyciele akademiccy, którzy odwołają zaplanowane zajęcia, uzgodnią ze studentami późniejszy termin ich realizacji, zgodnie z obowiązującym w uczelni trybem.

Rzecznik prasowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Kamil Dziewit poinformował natomiast PAP, że uczelnia nie przygotowywała się w żaden sposób do strajku nauczycieli - jednak uczniowie, których szkoły uczestniczą w strajku, mogą zaplanować udział w dniu otwartym instytucji, który odbędzie się w czwartek. "Wysłaliśmy do urzędu miasta informację, że bardzo chętnie zapraszamy w tym czasie młodzież, ponieważ u nas ten dzień otwarty będzie trwał od godz. 9 do 15, czyli około tyle, ile pracują szkoły. Jesteśmy przygotowani, żeby przyjąć tutaj grupy uczniów, bo na każdym wydziale mamy bardzo dużo do zaoferowania" – dodał Dziewit.

W Krakowie i Wrocławiu uczelnie nie organizują na razie specjalnych zajęć dla dzieci, których szkoły są zamknięte w związku ze strajkiem nauczycieli. Uczelnie w obu miastach poinformowały natomiast PAP, że pracownicy w poniedziałek mogą przyjść do pracy z dziećmi.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął i skierował do minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej uchwałę związaną ze strajkiem nauczycieli. "Senat Uniwersytetu Gdańskiego wyraża zrozumienie dla protestu nauczycieli. Sytuacja systemu edukacji w Polsce wywołuje nasze głębokie zaniepokojenie. Apelujemy o współpracę wszystkich stron w celu rozwiązania problemów oświaty" – brzmi treść uchwały, która została przyjęta w ostatnich dniach marca.