Podpisanie przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+ jest odpowiedzią na niepokojące zjawiska agresji i braku akceptacji wobec społeczności LGBT+ mające miejsce w przestrzeni publicznej - mówiła podczas czwartkowego posiedzenia Rady Warszawy wiceprezydent Renata Kaznowska.

Punkt dotyczący informacji prezydenta m.st. Warszawy ws. wprowadzenia karty LGBT+, który miał być procedowany jako jeden z ostatnich, został przesunięty głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. W imieniu prezydenta informację przedstawiła wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Podkreśliła, że karta praw podstawowych Unii Europejskiej mówi jednoznacznie, iż zakazana jest wszelka dyskryminacja m.in. ze względu na płeć, religię i przekonania, przynależność do mniejszości narodowych czy ze względu na orientacje seksualną. "Podpisany dokument: +Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+ jest przykładem na to, jak prezydent m.st. Warszawy wdrażać będzie to prawo" - mówiła.

Dodała, że deklaracja jest odpowiedzią na "niepokojące zjawiska agresji i braku akceptacji wobec społeczności LGBT+ mające miejsce w przestrzeni publicznej, również w naszym mieście". Mówiła także, że dokument zakłada inicjowanie działań w sprawach, które w opinii środowiska LGBT+ są szczególne istotne. Są to - jak wymieniła - bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja i praca.

Do zadań bezpieczeństwa - jak tłumaczyła - zaliczono m.in. reaktywację hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, stworzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania i prowadzenia statystyk dotyczących przestępstw motywowanych homofobią oraz wzmocnienie działań antyprzemocowych w szkołach. Z kolei do edukacji - jak mówiła - zaliczono konieczność wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, zaś do działań z dziedziny kultury zaliczono patronat prezydenta Warszawy nad Paradą Równości. W dziedzinie pracy wskazano na podpisanie karty różnorodności i współpracy z pracodawcami przyjaznymi osobom LGBT+.

Kaznowska mówiła także, że dokument zakłada również powołanie pełnomocnika prezydenta ds. społeczności LGBT+.

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał jego przewodniczy Jarosław Szostakowski. "Chcemy, żeby było wiadomo, że miasto jest miastem otwartym" - podkreślił. Zaproponował, aby Rada Warszawy przyjęła stanowisko ws. działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka, w którym radni wyrażają pełne poparcie dla działań prezydenta w sprawie zapobiegania dyskryminacji mieszkańców stolicy.

"Warszawa jest dla wszystkich - dlatego chcemy, by była miastem bez przemocy i języka nienawiści. Miastem, w którym z godnością i szacunkiem traktuje się wszystkich - niezależnie od wieku, stanu zdrowia, koloru skóry, płci, stosunku do religii, wyznania, pochodzenia, narodowości i orientacji seksualnej" - napisano w stanowisku zaproponowanym przez KO.