Reklama

Generał Dariusz Łuczak był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2013 do listopada 2015 r. Na początku marca komisja przesłuchała poprzednika Łuczaka, Krzysztofa Bondaryka, który kierował Agencją w latach 2008-13.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Komisja ds. VAT przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincenta Rostowskiego (dwukrotnie). Komisja przesłuchała też byłego dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza, a także stanął przed nią b. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś. (PAP)