Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że pogarsza się stan zdrowia Polaków.
60-letni Polak (dane dotyczą obu płci) będzie żył jeszcze średnio 260,7 miesiąca. A 65-latek 217,1 miesiąca. Tak wynika z najnowszych danych z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn sporządzonej przez GUS na podstawie ubiegłorocznych zgonów. Jeśli porównamy te dane z rokiem poprzednim, okazuje się, że statystyczne życie rodaków skróciło się o 1,5 miesiąca w przypadku 60-latków i o 1,3 miesiąca w przypadku 65-latków. W 2017 r. też był spadek: odpowiednio o 1 miesiąc i 1,2 miesiąca.
Ubiegły rok był więc drugim z rzędu, w którym skróciło się statystyczne życie Polaków. W całym okresie transformacji gospodarki mieliśmy tylko pojedyncze roczniki spadku długości życia: w 1991 r., w 1999 r. i w 2015 r. W pozostałych latach następował systematyczny wzrost.