Biskupi byli często "ślepi" wobec pedofilii i wyrządzonych krzywd - powiedział w piątek metropolita Chicago kardynał Blase Cupich w wystąpieniu w czasie trwającego w Watykanie szczytu na temat ochrony nieletnich w Kościele. Przewodniczy mu papież Franciszek.

Arcybiskup amerykańskiej metropolii mówił w drugim dniu historycznego spotkania: "Matki i ojcowie wezwali nas, byśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie są w stanie zrozumieć tego, że my, biskupi i przełożeni zakonów, byliśmy często ślepi w obliczu skali i krzywd wyrządzonych przez wykorzystywanie seksualne nieletnich".

Kardynał Cupich poinformował, że rodzice dzieci domagają się dwojakiego rodzaju działań ze strony Kościoła: "nieustannych wysiłków, by wykorzenić wykorzystywanie seksualne ze strony duchowieństwa oraz odrzucenia mentalności klerykalnej, która często powodowała nadużycia".

"Niestety - jak przyznał hierarcha - wiele osób, nie tylko wykorzystywanych i ich rodziców, ale generalnie wiernych zadaje sobie pytanie, czy my, przywódcy Kościoła, w pełni rozumiemy rzeczywistość, zwłaszcza gdy widzą niewielką uwagę dla wykorzystywanych dzieci albo gorzej, gdy nadużycia są ukrywane, by chronić agresora czy instytucję".

Metropolita Chicago oświadczył, że Kościół musi być jak "zbolała matka"; "złamana przez cierpienie, pocieszająca w obejmującej miłości".

Następnie wymienił cztery zasady, zgodnie z którymi należy dokonać zmian w Kościele. Wyjaśnił, że chodzi o dogłębne i całkowite wysłuchanie ofiar, by zrozumieć ich doświadczenia, odnowę w duchu kolegialności, towarzyszenie ofiarom oraz potwierdzenie roli świeckich w Kościele i ich wkładu w wyeliminowanie "straszliwej rzeczywistości wykorzystywania seksualnego".

Trzeba "kategorycznie odrzucić tuszowanie i rady, by dystansować się od ofiar z powodów prawnych ze strachu przed zgorszeniem, co uniemożliwia prawdziwe towarzyszenie" wykorzystywanym - mówił kardynał Cupich.

Położył nacisk na konieczność stworzenia nowych ram prawnych, dotyczących odpowiedzialności biskupów oraz jasnych procedur usuwania ich z urzędu w przypadku ich winy. Apelował o ustalenie reguł prowadzenia postępowań wobec biskupów.

W szczycie w Watykanie udział bierze prawie 200 przewodniczących episkopatów z całego świata i przełożeni generalni męskich i żeńskich zakonów. Na czele delegacji polskiego Kościoła stoi wiceprzewodniczący KEP arcybiskup Marek Jędraszewski.