Czesi, Włosi, Słowacy, Węgrzy oraz Amerykanie są w czołówce rankingu najbardziej lubianych przez Polaków nacji - sympatią darzy ich ponad połowa badanych przez CBOS. Najmniejszą sympatię deklarujemy do Romów i Arabów.

Z sondażu CBOS wynika, że Polacy największą sympatią darzą Czechów, do których przychylne nastawienie deklaruje 56 proc. badanych (przy 28 proc. obojętności i 11 proc. niechęci).

55 proc. respondentów deklaruje pozytywne nastawienie do Włochów (28 proc. obojętności i 11 proc. niechęci). Słowaków i Węgrów sympatią darzy po 53 proc. badanych (przy 29 proc. obojętności i 10 proc. niechęci dla Słowaków oraz 27 proc. obojętności i 12 proc. niechęci dla Węgrów).

Sympatię do Amerykanów deklaruje 51 proc. badanych (przy 30 proc. obojętności i 14 proc. niechęci). 50 proc. ma pozytywne nastawienie do Anglików (29 proc. obojętności i 15 proc. niechęci), do Chorwatów - 47 proc. (29 proc. obojętności, 13 proc. niechęci), do Irlandczyków - 46 proc. (30 proc. obojętności, 12 proc. niechęci).

Po 41 proc. respondentów z sympatią odnosi się do Duńczyków (31 proc. obojętności, 14 proc. niechęci) oraz do Francuzów (30 proc. obojętności, 21 proc. niechęci). Sympatię do Finów deklaruje 40 proc. badanych (31 proc. obojętności, 13 proc. niechęci). Po 36 proc. ankietowanych wyraża sympatię do Litwinów (31 proc. obojętności, 21 proc. niechęci) oraz do Niemców (26 proc. obojętności, 34 proc. niechęci).

Przychylne nastawienie wobec Bułgarów ma 34 proc. ankietowanych (36 proc. obojętności, 20 proc. niechęci).

Wobec Białorusinów, Chińczyków oraz Żydów porównywalnie często deklarowana jest sympatia co niechęć. Białorusinów i Chińczyków sympatią darzy po 31 proc. badanych. Niechęć do Białorusinów deklaruje 27 proc., a do Chińczyków - 28 proc. respondentów.

Wobec Ukraińców natomiast niechęć przeważa nad sympatią (31 proc. sympatii, 41 proc. niechęci). Także o Żydach pozytywnie mówi 31 proc. badanych, negatywnie - 33 proc.

Pozytywne nastawienie wobec Rosjan deklaruje 28 proc. badanych, niechęć - 43 proc. Do Rumunów sympatię deklaruje 24 proc. respondentów, a niechęć do nich deklaruje 40 proc. 57 proc. badanych z dystansem podchodzi do Romów (17 proc. sympatii) a 65 proc. - do Arabów ( 13 proc. sympatii).

CBOS wskazuje, że niemal wszyscy badani mają sprecyzowane nastawienie wobec Niemców (96 proc.), Rosjan (96 proc.), Czechów, Amerykanów, Ukraińców, Romów (po 95 proc.). Natomiast najmniej respondentów ma wyrobiony stosunek do Finów (84 proc.) oraz Duńczyków (86 proc.).

"W tym roku odnotowujemy poprawę nastawienia do niemal wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu. W stosunku do roku ubiegłego bardzo wyraźnie przybyło badanych darzących sympatią Czechów, Słowaków, Białorusinów, Rosjan, Węgrów oraz Włochów. Ponadto dość znacząco zmniejszyły się odsetki ankietowanych deklarujących negatywne nastawienie wobec Rosjan i Białorusinów" - podkreśla CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia 2019 roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.