Zakłada on, że wkrótce oba miasta podpiszą umowę partnerską.

„Inicjujemy współpracę, która ma symboliczny wymiar, bo w tym roku obchodzimy 450-lecie Unii Lubelskiej, unii Polski i Litwy” - powiedział dziennikarzom Krzysztof Żuk.

Prezydent podkreślił, że „Wilno jest bardzo ważnym dla nas miastem nie tylko ze względu na wspólne dziedzictwo, na historię, na obecność Polaków tu, na Wileńszczyźnie”.

„Staramy się, by Lublin +specjalizował się+ w Europie Środkowo-Wschodniej. (…) Najstarszym naszym miastem partnerskim jest Lwów, mamy 10 miast partnerskich na Ukrainie, trzy na Białorusi, ale takiego wspólnego dziedzictwa jak polsko-litewskie czy lubelsko-wileńskie mieć nie będziemy nigdzie, cieszymy się więc z tej możliwości współpracy” – mówił Żuk.

„Pamiętając o historii, powinniśmy tworzyć teraźniejszość i przyszłość” – powiedziała z kolei Tamosziunaite.

Wicemer przypomniała, że Wilno od 20 lat współpracuje z Gdańskiem, Warszawą, Krakowem. „Teraz do tej mapy dołączy jeszcze jedno miasto" - wskazała. Tamosziunaite wyraziła przekonanie, że współpraca miast „zwiększy zainteresowanie mieszkańców Wilna - Polaków i Litwinów - Lublinem”, a także zwiększy możliwości realizacji wspólnych projektów, wymiany młodzieżowej, naukowców, przedsiębiorców.

Mer Wilna Remigijus Szimaszius zauważył, że Wilno i Lublin to miasta znajdujące się na granicach Unii Europejskiej, w pobliżu wschodnich sąsiadów, a więc mają podobne wyzwania i możliwości.

„Lublin jest znanym i ważnym miastem dla Litwinów. Z perspektywy historycznej ważne jest uświadomienie, że dzięki Unii Lubelskiej Litwa nie utraciła niezależności, lecz zyskała partnera w walce przeciwko naszym wspólnym wrogom” - powiedział Szimaszius, wskazując, że „mamy możliwość pokazania tej wspólnoty, która ma głębokie historyczne korzenie”.

Prezydent Lublina poinformował, że w jego mieście już w maju odbędzie się konferencja naukowa poświęcona 450-leciu zawarcia Unii Lubelskiej, w której udział wezmą również litewscy historycy. We wrześniu natomiast w Lublinie odbędzie się wielki zjazd historyków, którzy m.in. będą debatować o unii polsko-litewskiej.

W ramach współpracy Lublina i Wilna zakłada się spotkania zespołów folklorystycznych z Polski i Litwy, udział strony litewskiej w lubelskim Jarmarku Jagiellońskim, a strony polskiej - w Europejskim Festiwalu Smaku, który odbywa się w Wilnie na początku września.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)