Reklama

Sąd oddalił apelację spadkobiercy Warmiaka w sprawie o zasiedzenie lasu. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał takie postanowienie 20 grudniu ubiegłego roku, ale dopiero w czwartek o tym poinformował.

Sąd uznał, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie tereny leśne w Tomaszkowie, które dawniej należały do rodziny Warmiaków. Orzeczenie w tej sprawie jest prawomocne.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska w czwartek poinformowała PAP, że sporne grunty składały się z trzech działek o łącznej powierzchni 12,51 ha.

Dawniej wchodziły one w skład nieruchomości rolnej w Tomaszkowie (gmina Stawiguda), należącej do rodziny Warmiaków, a konkretnie do Huberta K. Gdy Hubert K. w styczniu 1977 r. wyjechał na stałe do Republiki Federalnej Niemiec, pozostawione przez niego gospodarstwo o powierzchni blisko 40 ha wraz zabudowaniami, decyzją naczelnika Gminy Stawiguda 3 stycznia 1977 r. przeszło na własność państwa polskiego. Trzy sporne działki leśne naczelnik Gminy Stawiguda w kolejnych latach – w 1978 r., 1980 r. i w 1987 r. przekazał Nadleśnictwu Kudypy.

Hubert K. zmarł w Niemczech. Jego spadkobiercą został syn Johannes Cz., który przed kilkoma laty rozpoczął starania o odzyskanie nieruchomości w Tomaszkowie. Efektem tych działań było stwierdzenie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego nieważności decyzji naczelnika Gminy Stawiguda z 3 stycznia 1977 r. o przejściu na własność państwa m.in. terenów leśnych.

W takiej sytuacji Skarb Państwa – Nadleśnictwo Kudypy – wniósł do Sądu Rejonowego w Olsztynie o stwierdzenie, że 17 stycznia 1987 r. nabył przez zasiedzenie prawo własności 12,51 ha lasu w Tomaszkowie.

Wnioskodawca argumentował, że przejął nieruchomość w dobrej wierze i od 1977 r. prowadził na niej samodzielną gospodarkę leśną, a prawo do niej nabył przez zasiedzenie po upływie 10 lat nieprzerwanego, niczym niezakłóconego posiadania.

Johannes Cz. jako uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku. Przekonywał, że lasy po II wojnie światowej miały przede wszystkim służyć ludności kraju. W jego ocenie Skarb Państwa władał tą nieruchomością dla dobra innych, a takie władanie jest określane mianem władztwa publicznego, które nie może doprowadzić władającego nieruchomością do nabycia jej własności przez zasiedzenie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w 2017 r. stwierdził, że Skarb Państwa – Nadleśnictwo Kudypy – nabył przez zasiedzenie prawo własności tej nieruchomości. Johannes Cz. wniósł apelację od tego rozstrzygnięcia, którą Sąd Okręgowy w Olsztynie obecnie oddalił.

Postanowienie jest prawomocne. Służy na nie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. (PAP)

Autorka: Agnieszka Libudzka