"Robimy to na różne sposoby, np. poprzez różnego rodzaju wydarzenia i inicjatywy, obowiązkowe oznakowanie materiałów odpowiednimi logotypami, wskazanie źródła finansowania, itp. - podał resort w komunikacie.

Rzeczpospolita napisał w czwartek, że Komisja Europejska wytyka rządowi premiera Mateusza Mazowieckiego, że otwierając nowe drogi, nie informuje opinii publicznej o unijnym wkładzie w ich powstanie. List w tej sprawie, do którego dotarła Rzeczpospolita Komisja przysłała właśnie do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

"Pismo Komisji Europejskiej, o którym mowa w artykule opublikowanym 6 grudnia 2018 r. w Rzeczpospolitej, jeszcze do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie wpłynęło, więc trudno odnosić się do jego treści" - pisze MIiR w przysłanym do PAP komunikacie.

"Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mamy informację, że na wydarzenia związane z uroczystym oddaniem do ruchu odcinków dróg współfinansowanych z UE, każdorazowo zapraszani są przedstawiciele Komisji Europejskiej. Tak było m.in. w przypadku wspomnianych w artykule uroczystości oddania do ruchu odcinków S3 na Dolnym Śląsku (przedstawiciel KE uczestniczył w tym wydarzeniu) oraz S12 – obwodnica Puław (KE nie skorzystała z zaproszenia). Natomiast przywołane w tekście wydarzenie zorganizowane na placu budowy odcinka S8 Wyszków – Poręba nie było związane z oddaniem do ruchu tego fragmentu trasy. Była to konferencja prasowa, podczas której premier oraz minister infrastruktury mówili m.in. o rozwoju infrastruktury drogowej w regionie" - napisano w komunikacie.

Resort podał też, że w trosce o prawidłowe stosowanie unijnych przepisów o promocji funduszy europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju regularnie zwraca uwagę instytucjom zaangażowanym we wdrażanie tych funduszy na obowiązki informacyjne i promocyjne.

Podkreślił, że jak pokazują badania Eurostat, poziom wiedzy i rozpoznawalności Funduszy UE w Polsce jest najwyższy spośród wszystkich państw członkowskich, co potwierdza skuteczność i efektywność prowadzonych w Polsce działań informacyjnych i promocyjnych.

Działania promocyjne prowadzone przez MIiR są doceniane przez Komisję Europejską i są przedstawiane jako "dobre praktyki" na forum UE. (PAP)