We wtorek na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. reparacji zostanie przedstawiona informacja nt. postępów w digitalizowaniu dokumentów dot. strat wojennych; będą też upublicznione raporty o zbrodniach niemieckich w Polsce - poinformował kierujący zespołem Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Mularczyk poinformował PAP, że wtorkowe posiedzenie odbędzie się w siedzibie Archiwum Akt Nowych. Ma ono dotyczyć - jak powiedział poseł PiS - "problematyki kwerendy i digitalizacji różnych materiałów opisujących straty i zniszczenia wojenne", będących w zasobach Archiwum.

"Jakiś czas temu, również z mojej inicjatywy, podjęliśmy w Sejmie decyzję, że przeznaczamy pewną sumę środków na stworzenie katalogów opisujących straty wojenne na stronach Archiwum Akt Nowych. Wtorkowe posiedzenie będzie jakby informacją o postępach tych prac" - wyjaśnił Mularczyk.

Podkreślił, że materiały te nigdy wcześniej nie były upubliczniane. Według niego, dzięki stworzeniu katalogu, który ma być powszechnie dostępny w intrenecie, każdy będzie mógł zapoznać się z informacjami nt. strat wojennych w swoim miejscu zamieszkania.

Mularczyk przekazał też, że internetowy katalog ma być gotowy do końca grudnia, a jego oficjalna prezentacja odbędzie się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

Ponadto, podczas wtorkowego posiedzenia zostaną upublicznione raporty o zbrodniach niemieckich w Polsce, które zostały stworzone przez Delegaturę Rządu na Kraj i Armię Krajową. "To były informacje o egzekucjach i mordach, jakie Niemcy wykonywali w poszczególnych miastach, miejscowościach. Jest tam kilka tysięcy kart, które opisywały egzekucje, stracenia obywateli polskich podczas II wojny światowej" - powiedział Mularczyk.

Jak przekazało w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, wyjazdowe posiedzenie zespołu ds. reparacji rozpocznie się we wtorek o godz. 12. W posiedzeniu, oprócz członków zespołu weźmie też udział zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak oraz kierownik oddziału informacji naukowej i udostępniania zasobu w AAN Dorota Gębicka.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych - o którą wnioskował Mularczyk - zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w lipcu ub.r. prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których - jak mówił - "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś".(PAP)

autor: Maciej Zubel