Zwrot ws. reformy sądownictwa, zmiany w podatku akcyzowym i wybór nowego rzecznika praw dziecka. Oto najważniejsze decyzje podjęte przez parlamentarzystów.

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym

Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym zakładającą zmianę przepisów dot. przejścia w stan spoczynku sędziów SN i NSA, po osiągnięciu określonego wieku. Chodzi o projekt złożony w Sejmie przez posłów PiS. Sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnieciu 65. roku życia będą mogli powrócić do pełnienia urzędu. Parlamentarzyści przyjęli też poprawkę przewidującą umorzenie postępowań ws. ustalenia istnienia stosunku służbowego wobec sędziów, którzy powrócą do sprawowania urzędu w SN, gdyż ich służba uznana zostaje za nieprzerwaną. Ustawa w piątek wieczorem została też poparta przez Senat.

Nowy rzecznik praw dziecka

Sejm poparł kandydaturę Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Teraz czas na decyzję Senatu. Kandydat na to stanowisko ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Później pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2016 roku bierze udział w przygotowaniu ustaw dot. prawa rodzinnego. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

„Godzina dla rodziny”. PSL walczy o krótszy dzień pracy

Posłom partii PSL nie udało się przeforsować projektu zakładającego zmiany w kodeksie pracy. Chodziło o nowelizację pod hasłem „godzina dla rodziny”. Ta zakładała skrócenie o godzinę czasu pracy dla jednego z rodziców, którzy wychowują dziecko do 15. roku życia. Posłowie przekonywali, że skrócenie czasu pracy nie narazi na skutki finansowe pracodawców i państwo. Godzina pracy zostałaby „odrobiona” przez lepszą wydajność i zdrowie pracowników. "Pracujemy bardzo dużo, możemy pozwolić sobie jako państwo na to, żeby godzić życie rodzinne z życiem zawodowym" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz dla PAP. Projekt PSL już raz trafił do Sejmu. Został wówczas odrzucony w pierwszym czytaniu w maju 2017 r. Decyzję ws. omawianego projektu posłowie podejmą na następnym posiedzeniu Sejmu.

#Sejm Trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy #Kodekspracy. Projekt dotyczy wprowadzenia skróconego czasu pracy dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 15 (z uprawnienia będzie mógł skorzystać jeden z rodziców/opiekunów dziecka). pic.twitter.com/0vD8zrEnY8

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 23 listopada 2018

Akcyza na e-papierosy dopiero w 2020 roku

Posłowie przyjęli projekt, który przewiduje wydłużenie okresu obowiązywania zerowej stawki akcyzy na płyn do e-papierosów i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z pierwotnym projektem noweli o akcyzie, od stycznia 2019 roku obowiązywać miał podatek w wysokości 50 gr za każdy mililitr płynu do papierosów elektronicznych. W przypadku wyrobów nowatorskich stawka akcyzy miałaby wynosić 141, 29 zł za każdy kilogram 31,41 proc. średniej ważonej ceny detalicznej sprzedaży tytoniu do palenia. Projekt zakładający zawieszenie wprowadzenia tej opłaty to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców obawiających się nowych obowiązków. Chodzi o konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i jego wyposażenia oraz konieczność wniesienia zabezpieczenia akcyzowego. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym trafi teraz do Senatu.

Lepsza ściągalność alimentów

Do sejmowej komisji trafił projekt, którego wdrożenie ma poprawić egzekucję świadczeń alimentacyjnych. „Projekt ustawy skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji między odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym informacji o podjęciu zatrudnienia przez tych ostatnich. Proponuje się przede wszystkim doprecyzowanie przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji. Możliwe będzie dzięki temu sprawniejsze ustalenie podjęcia pracy zarobkowej przez dłużników alimentacyjnych” – czytamy w uzasadnieniu. Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają na czarno dłużników alimentacyjnych.

Nadzieja na krótsze kolejki w szpitalach

Sejm zajął się także rządową nowelą o e-skierowaniach oraz listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Celem projektu jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne. NFZ będzie miał obowiązek poinformowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt przez wysłanie wiadomości SMS. Ma to służyć ograniczeniu liczby wizyt, które nie zostały odwołane – czytamy na stronie Sejmu. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Kolejne posiedzenie izby zaplanowane jest w dniach 5-7 grudnia. Sprawdź, jakie decyzje podjęto podczas poprzednich obrad Sejmu>>>