Rząd zdecydował we wtorek o zmianach w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które mają służyć m.in. wsparciu ludzi starszych i niepełnosprawnych - poinformowało CIR.

Przyjęte we wtorek zmiany w programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mają, według CIR, umożliwić realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie "Dostępność Plus".

Mają to być takie działania jak m.in. "Budynki bez barier", "100 placówek służby zdrowia bez barier", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" czy "Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne".

Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych – organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym. W sumie w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro w latach 2018-2025.

Program "Dostępność Plus", został przyjęty przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska