Strony zobowiązały się do podjęcia działań i decyzji pozwalających na szybkie rozpoczęcie audytu badania telemetrycznego - czytamy we wspólnym oświadczeniu TVP i firmy Nielsen.

TVP zdecydowała o warunkowym powstrzymaniu się od podejmowania kroków prawnych, oczekując deklarowanego przez Nielsena szybkiego rozpoczęcia audytu. Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z zawartej umowy w sierpniu 2018 r. Telewizja Polska zleciła wykonanie audytu badania telemetrycznego. Zgodnie z ustaleniami, najbliższe spotkanie audytora z AGB Nielsen zostało ustalone na 5 listopada i ma służyć faktycznemu rozpoczęciu audytu.

TVP i firma Nielsen wydały wspólne oświadczenie.

"29 października 2018 r. w siedzibie TVP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu globalnego kierownictwa firmy Nielsen, Roberto Pedriettiego, Vittorio Sali oraz Kimona Zorbasa z zespołem zarządzającym TVP pod kierownictwem Prezesa Zarządu, Pana Jacka Kurskiego" - napisano.

Jak czytamy, "spotkanie miało na celu wyjście z kryzysu związanego m.in. z przedłużającymi się działaniami przygotowawczymi do przeprowadzenia audytu badania telemetrycznego, zleconego przez TVP w sierpniu br.".

Według informacji zawartych w komunikacie "strony zobowiązały się do podjęcia niezwłocznych działań i decyzji pozwalających na szybkie rozpoczęcie audytu poprzez ustalenie precyzyjnego zakresu i zasad przebiegu fazy wykonawczej". Jak napisano "dodatkowo Nielsen zweryfikuje możliwość wsparcia procesu przygotowań oraz przebiegu audytu przez własnych ekspertów ze struktur międzynarodowych".

"W oparciu o badanie Nielsena następuje rozliczenie budżetów reklamowych alokowanych w telewizji, o wartości ponad 4 mld zł rocznie. Rzetelność i transparentność tego badania leży w interesie wszystkich uczestników rynku" - czytamy w komunikacie.(PAP)

autor: Olga Łozińska