W poniedziałek w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ruszyły szkolenia sędziów, którzy zajmują się orzekaniem w sprawach o przekazanie dziecka za granicę - poinformował resort sprawiedliwości. Od dwóch miesięcy takimi sprawami zajmują się wyspecjalizowane sądy.

Jak przypomniało Ministerstwo Sprawiedliwości 27 sierpnia br. weszły w życie przepisy, które zreformowały postępowania z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmuje się odtąd w I instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie – jak wcześniej – 315 sądów rodzinnych. Instancją odwoławczą stał się Sąd Apelacyjny w Warszawie, zamiast 45 sądów okręgowych.

Jak mówił w sierpniu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik sprawami dotyczącymi polskich dzieci zajmuje się ok. 30 sędziów, którzy dodatkowo przejdą przeszkolone w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

W poniedziałek MS poinformowało, że rozpoczęło się zapowiadane szkolenie. "Ma ono formę seminarium i praktycznych warsztatów. Uczestnicy szkolenia czerpią wiedzę z konkretnych spraw - badają orzeczenia sądów rejonowych i sądów okręgowych wydane w postępowaniach o powrót dziecka na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r." - zaznaczono w komunikacie ministerstwa.

"Sędziowie analizują między innymi podstawy oddalenia wniosków o powrót dziecka, poznają metodologię pracy sędziów specjalistów oraz zajmują się wypracowaniem jednolitej linii orzeczniczej w tego typu sprawach. Przedmiotem szkolenia są również szczegółowe uprawnienia polskich sądów w transgranicznych postępowaniach opiekuńczych i na podstawie Konwencji Haskiej" - dodano w tym komunikacie.

Jak powiedział PAP w poniedziałek rzecznik prasowy KSSiP Mateusz Martyniuk szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem zaplanowano do 30 października. "Przewidziano je dla wszystkich osób wyznaczonych do prowadzenia tego typu spraw; uczestniczy w nim około 30 osób" - poinformował. Dodał, że kolejne tego typu szkolenia - np. w sprawach uprowadzeń rodzicielskich w aspekcie transgranicznym dla sędziów orzekających w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorów - planowane są w przyszłym roku.

Resort sprawiedliwości wskazał natomiast, że z roku na rok do sądów trafia coraz więcej spraw o wydanie dziecka z Polski. "W 2014 roku było ich 59, w 2015 – 89, w 2016 – 95, w 2017 – 122" - poinformowano.

Po zmianach przepisów sąd okręgowy musi rozpoznać taką sprawę w ciągu sześciu tygodni. Jak zwraca uwagę MS sądom rejonowym zajmowało to dotychczas średnio około dwóch lat. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od orzeczeń w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę.

"Przyspieszeniu postępowań służy wprowadzenie, na wzór m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, przymusu adwokackiego w sprawach o wydanie dziecka za granicę. Oznacza to, że toczące spór strony muszą wskazać pełnomocników albo adwokaci zostaną wyznaczani z urzędu. Fachowe pełnomocnictwo usprawnia prowadzenie spraw i zapobiega ich przeciąganiu" - zaznaczono między innymi w komunikacie resortu. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński