Duchowni dopuszczający się wykorzystywania seksualnego dzieci powinni zostać ukarani; Kościół nie może tuszować takich przypadków – podkreślali uczestnicy niedzielnej manifestacji w Warszawie. Poinformowali o powstaniu w internecie "mapy kościelnej pedofilii w Polsce”.

Organizatorzy przekonywali, że jest to pierwszy taki protest w Polsce. Wśród postulatów wymieniali "pociągnięcie Kościoła do odpowiedzialności karnej za czyny zabronione dokonane na dzieciach" oraz "poważne traktowanie przez Kościół osób poszkodowanych".

Aktywistka Agata Diduszko-Zyglewska z "Krytyki Politycznej" stwierdziła, że "to Kościół jest odpowiedzialny jako instytucja za to, co się dzieje, za bezkarność księży-pedofilów". "Tak, są inni pedofile. Ale w przypadku każdego innego sprawcy, kiedy sprawa wyjdzie na jaw, człowiek idzie do więzienia. W wypadku księży idzie się ale na inną parafię, by krzywdzić kolejne dzieci" – mówiła.

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka z koła Liberalno-Społeczni przekonywała, że to "dyshonor dla państwa polskiego, że ma takie prawo, które nie pozwala ścigać księży pedofili". "Dlatego na poniedziałek zwołaliśmy w Sejmie konferencję, na którą zaprosiliśmy liderów partii parlamentarnych i pozaparlamentarnych, przedstawicieli ministerstw, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Episkopat, ofiary, prawników i psychologów" – poinformowała. "Zależy nam na tym, by wspólnie, razem, ponad podziałami doprowadzić do stworzenia w Polsce komisji, takiej jak w Niemczech, Irlandii czy Pensylwanii.(…) Kościół nie może się sam rozliczać" – mówiła.

Stworzona w internecie "mapa kościelnej pedofilii w Polsce", jak akcentowano podczas niedzielnej manifestacji, nie pokazuje skali problemu. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci, jak wyjaśniano, polega bowiem na tym, że "ogromna większość z nich nigdy nie wychodzi na światło dzienne". Podkreślali, że w wypadku przestępstw popełnianych przez osoby duchowne, problem jest jeszcze trudniejszy "ze względu na pozycję społeczną i autorytet nadany sprawcom".

Mapa dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Nie Lękajcie Się. Stworzono ją, jak podają autorzy, m.in. w oparciu o doniesienia medialne, wyroki i informacje od osób pokrzywdzonych. "Zaczynamy pewien proces. Mapa jest punktem zero, początkiem dyskusji" – mówiła Scheuring-Wielgus.

Manifestacja wyruszyła z pl. Trzech Krzyży do Warszawskiej Kurii Metropolitalnej przy ul. Miodowej, gdzie zebrani skandowali m.in. "hańba". "To na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie. Nie odpuścimy tak długo, jak długo kościół będzie krył księży-pedofilii" – mówili tam organizatorzy manifestacji. Na trasie zatrzymywano się przed kościołami, czytając "świadectwa ofiar wykorzystywania przez duchownych". Uczestnicy szli z transparentami, na których można było przeczytać m.in. "Biskupie, ukrywanie pedofilii to zbrodnia" oraz "Godności nie zbuduje się na kłamstwie".

W połowie września Watykan ogłosił, że papież Franciszek zwołał na luty przyszłego roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii.