Senat w piątek po godz. 9. wznowił obrady. Izba zajmie się projektem uchwały w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na papieża. Odbędą się też głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi punktami.

W projekcie uchwały w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły - Jana Pawła II na papieża podkreślono, że "wielkość tego pontyfikatu, to bezapelacyjny wpływ na wydarzenia końca XX wieku".

"Papież z Polski przyczynił się do przemian w świecie, które doprowadziły do upadku imperium zła – jak prezydent USA Ronald Reagan nazwał Związek Radziecki. Osoba Jana Pawła II zostanie na zawsze związana z powstaniem ruchu +Solidarność+ w Polsce, a w konsekwencji z upadkiem Muru Berlińskiego, z rozpadem żelaznej kurtyny, z wolnością krajów Europy Środkowo-Wschodniej" – czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Pod koniec posiedzenia odbędą się głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi punktami, w tym m.in. nad nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), nad ustawą o spółdzielniach rolników, nowelą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz nad zmianą ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która przewiduje, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na misjach nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni.