Sąd Apelacyjny uchylił w czwartek wyrok uniewinniający lidera deathmetalowej grupy Behemoth Adama Darskiego, ps. "Nergal", oskarżonego o publicznie znieważenie polskiego godła. Sąd skierował tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sąd Apelacyjny uwzględnił tym samym apelację prokuratury od wyroku sądu niższej instancji.

W kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił Darskiego (muzyk zgodził się na podanie danych personalnych - PAP). Sąd uniewinnił także dwóch pozostałych oskarżonych: Rafała W., który na zlecenie "Nergala" stworzył projekt graficzny, i Macieja G., który - również na prośbę muzyka - rozpowszechnił grafikę w internecie. Apelację od tego wyroku wniosła prokuratura.

Żaden z oskarżonych nie stawił się w czwartek w Sądzie Apelacyjnym.

Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 r.

Zawarta w materiałach - m.in. na plakatach - grafika przedstawiała białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście po zawiadomieniu złożonym przez radnego gdyńskiej dzielnicy Karwiny Marka Dudzińskiego i Ryszarda Nowaka, przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.