W środę w Sądzie Okręgowym w Krośnie ma się zacząć proces odwoławczy ws. księdza Stanisława K., skazanego nieprawomocnie na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć m.in. za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 13-letnim chłopcem i doprowadzanie go tym do samobójstwa.

Będzie to już trzeci proces apelacyjny w tej sprawie. Poprzednie dwa nieprawomocne orzeczenia (jedno skazujące, a drugie uwalniające księdza od kary) zostały w procesach odwoławczych uchylone, a sprawy zwrócone do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Wszystkie procesy odbywały się z wyłączeniem jawności.

Ks. Stanisław K., były proboszcz w Hłudnie, został w marcu br. skazany przez sąd w Brzozowie na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Sąd uznał go winnym psychicznego i fizycznego znęcania się nad 13-letnim chłopcem i doprowadzenie go tym do samobójstwa.

Zawieszenie wykonania kary sąd zastosował na podstawie przepisów obowiązujących w chwili popełnienia czynu. Obecnie warunkowe zawieszenie kary można stosować jedynie do wyroków do roku więzienia.

Ksiądz odpowiadał także za znęcanie się nad trzema dziewczynkami. Sąd I instancji uznał go winnym bicia po rękach, ciągnięcia za włosy i uszy, przez co dzieci bały się kolejnych lekcji z księdzem. Sąd umorzył natomiast postępowanie w zakresie naruszenia nietykalności cielesnej wobec jednej z dziewczynek z uwagi na przedawnienie.

Od tego orzeczenia sądu w Brzozowie odwołali się: oskarżony, jego obrońca i prokurator.

Jak informował wówczas PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie sędzia Artur Lipiński, adwokat oskarżonego w apelacji wniósł o uniewinnienie jego klienta albo o uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sam duchowny wniósł o uniewinnienie. Oskarżyciel chce zaś kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pierwszy proces w tej sprawie ruszył w lipcu 2008 roku, a zakończył się w lutym 2013 r. wyrokiem skazującym duchownego nieprawomocnie na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć. Sąd uznał wówczas, że duchowny jest winny znęcania się nad dziećmi, ale nie tego, że - jak zarzucała mu prokuratura - doprowadził swoim zachowaniem do samobójstwa chłopca.

W drugim procesie w marcu 2016 r. sąd w Brzozowie zmienił kwalifikację prawną czynu i umorzył postępowanie wobec duchownego. Ocenił m.in., że jego zachowanie wobec dzieci to karcenie i uznał go za winnego naruszenia nietykalności cielesnej dzieci. Ponieważ jednak jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego i jego karalność już się przedawniła, sąd I instancji umorzył postępowanie.

W trzecim procesie, który zakończył się w marcu br., sąd uznał, że znęcanie się psychiczne i fizyczne nad 13-latkiem doprowadziło do jego samobójstwa.

K. nie przyznał się do winy.

13-letni chłopiec popełnił samobójstwo w połowie grudnia 2007 r. w miejscowości Hłudno. Zostawił list, w którym miał oskarżyć miejscowego proboszcza o bezpodstawne posądzenie go o kradzież. Napisał też, że nie chce już być "gwałcony" przez tego "pedofila" - ale wyrazy te później zamazał.

Śledztwo w tej sprawie brzozowska prokuratura wszczęła kilka dni po śmierci chłopca. Uznała, że zgromadzone dowody nie potwierdziły, by chłopiec był molestowany przez duchownego. Biegły z zakresu grafologii potwierdził autentyczność listu pozostawionego przez chłopca. Ks. Stanisław K. niedługo po tragedii odszedł na własną prośbę z parafii Hłudno.