Artykuły na temat: "przedawnienie"

23 lipca 2020 r.

Tylko pierwsze zawezwanie do ugody przerwie bieg przedawnienia

14 marca 2020 r.

Nieopłacenie składek na ZUS. Kiedy przedawnia się odpowiedzialność pracodawcy

25 lutego 2020 r.

ETPC: Obowiązek zwracania się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE nie jest absolutny