W czasie rządów Platformy Obywatelskiej podatek od zysków firm spadł do 33 mld zł z 34 mld zł - oświadczył w środę w Koszalinie premier Mateusz Morawiecki.

"My zabraliśmy pieniądze mafiom VAT-owskim, łatwo to zobaczyć na wszystkich wykresach, oni boją się tych wykresów, boją się pokazywać te słupki, na różnych swoich prezentacjach, ale to wszystko jest bardzo widoczne. Zabraliśmy wielkim korporacjom międzynarodowym, opodatkowaliśmy je. Bardzo widać to wyraźnie w przypadku podatku od zysku firm. Przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej ten podatek zmalał, zaokrąglam, z 34 mld zł na 33 mld zł łącznie" - powiedział Morawiecki.

"Przez dwa lata naszych rządów opodatkowaliśmy te wielkie korporacje, tych którzy uciekali na Cypr, do Szwajcarii ze swoimi podatkami też częściowo opodatkowaliśmy i tam jest kolejnych 8 mld zł. Mówię o tym, bo te pieniądze (...) nie wzięły się znikąd. One się wzięły dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości. Podatek od zysków firm, podatek VAT, wszystkim polecam, od dzisiaj można powiedzieć miłą lekturę, ale niestety ogromne zaniedbania były w przeszłości" - dodał.

Resort finansów poinformował w środę, że w okresie od stycznia do końca lipca 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Z kolei dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VII 2017 r. o ok. 6,8 proc., tj. ok. 12,5 mld zł.

Według MF dochody w pierwszych siedmiu miesiącach wynosiły 212,2 mld zł, tj. 59,6 proc. planu, wydatki 213,0 mld zł, tj. 53,6 proc., deficyt wyniósł 0,9 mld zł, tj. 2,1 proc.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 proc. r/r (tj. ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 15,1 proc. r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0 proc. r/r.

Jak poinformował resort finansów wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

MF dodaje, że w okresie styczeń - lipiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,0 mld zł i było niższe o ok. 6,6 mld zł (tj. 29,1 proc.) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 r. "Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 roku" - informuje MF.

Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 213,0 mld zł, tj. 53,6 proc. planu. "W analogicznym okresie 2017 r. przekazano procentowo porównywalną kwotę na wydatki, tj. 53,0 proc. planu (203,8 mld zł)" - informuje komunikat MF.