Krajowa Rada Sądownictwa w poniedziałek po godz. 17 przerwała rozpatrywanie kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Dalsze prace Rady odbędą się we wtorek.

KRS omówiła w poniedziałek ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej SN (w której do obsadzenia jest 7 wakatów sędziowskich) oraz około 40 kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (20 stanowisk sędziowskich).

Kończąc poniedziałkowe obrady przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur zapowiedział, że we wtorek Rada m.in. rozpatrzy kolejne 20 kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Pierwotnie rozpoczęcie poniedziałkowych obrad KRS było zaplanowane na godz. 10. zostało ono jednak opóźnione, bo kilkunastoosobowa grupa reprezentująca ruch Obywatele RP zablokowała wejście do sali obrad KRS. Ok. godz. 13. za zgodą rektora SGGW (uczelnia jest właścicielem budynku) policja - po kilkukrotnym nieskutecznym wezwaniu do dobrowolnego opuszczenia budynku - usunęła protestujących. Następnie KRS wznowiła rozpoczęte w ubiegły czwartek - zaplanowane na cztery dni - posiedzenie.

Reklama

Zaplanowano, że dwa pierwsze dni posiedzenia, czwartek i piątek w ubiegłym tygodniu, poświęcone będą kandydaturom do nowej Izby Dyscyplinarnej oraz do Izby Karnej, a obrady w tym tygodniu - w poniedziałek i wtorek - kandydaturom do Izby Cywilnej i do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W czwartek Rada rozpatrywała kandydatury na 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do tej izby 12 sędziów. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Z kolei w piątek, po rozpatrzeniu pięciu kandydatur, KRS zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej SN (w tej izbie jest jeden wakat).

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.(PAP)