Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w lipcu, 34 proc. osób deklarujących gotowość wzięcia udziału w wyborach, zagłosowałoby na PiS, a 23 proc. na PO; w stosunku do ubiegłego miesiąca, partia rządząca odnotowała 7 punktów proc. spadku poparcia - wynika z sondażu Kantar Public.

To najgorszy notowany przez tę pracownię wynik PiS od lutego ub.r. Z kolei Platforma, w stosunku do czerwca, odnotowała trzypunktowy wzrost poparcia

Z badania przeprowadzonego przez Kantar wynika ponadto, że do Sejmu dostałyby się cztery ugrupowania - oprócz PiS i Platformy, byłyby to Kukiz'15 (9 proc., o 3 punkty proc. więcej niż w zeszłym miesiącu) i SLD (6 proc., poparcie pozostało na niezmienionym poziomie).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast PSL (4 proc., wzrost o 1 punkt proc.), Nowoczesna (3 proc., po spadku o 1 punkt proc. w stosunku do ub. miesiąca jest to najniższy wynik tego ugrupowania w badaniach Kantar Public od września 2015 r.), Partia Razem (2 proc., wzrost o 1 punkt proc.) oraz Wolność (1 proc., bez zmian w stosunku do czerwca).

Podobnie jak w ub. miesiącu 18 proc. spośród badanych wyrażających gotowość udziału w wyborach nie umiało określić, na jakie ugrupowanie oddałoby głos.

Chęć udziału w wyborach wyraziło 62 proc. respondentów, z czego 30 proc. stwierdziło, że zdecydowanie poszłoby do głosowania, a 32 proc., że raczej wzięłoby w nim udział. 28 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach (11 proc. raczej nie, 17 proc. zdecydowanie nie), a 10 proc. było w tej sprawie niezdecydowanych.

W ocenie ekspertki Kantar Public Urszuli Krassowskiej, spadek poparcia dla partii rządzącej nie przekłada się na "znaczące wzmocnienie siły opozycji". "Platforma Obywatelska uzyskała trzyprocentowy wzrost, natomiast Nowoczesna nadal jest poniżej progu wyborczego i traci zwolenników" - uzasadniła.

Ekspertka zwróciła jednocześnie uwagę, że PiS odnotowało największe straty wśród "najmłodszych badanych, czyli osób w wieku do 34 lat". Znaczny spadek poparcia dla ugrupowania rządzącego widoczny jest także - jak dodała - wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim, wśród mieszkańców wsi oraz miast liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców.

Badanie Kantar Public przeprowadzono w dniach 6-11 lipca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1042 pełnoletnich mieszkańców Polski, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.