Włoski rząd w propozycjach, jakie zawiózł premier Giuseppe Conte na miniszczyt 16 krajów UE w Bruseli, apeluje o wzmocnienie zewnętrznych granic Unii, stworzenie międzynarodowych ośrodków ochrony dla migrantów i kary dla krajów, które nie przyjmują uchodźców.

We wstępie do dokumentu, którego treść przekazała agencja Ansa, włoski rząd podkreślił, że jeśli Unia nie zdoła wprowadzić "skutecznej polityki uregulowania i zarządzania falami migracyjnymi, stanie w obliczu ryzyka utraty wiarygodności całego projektu europejskiego".

"Potrzebne jest podejście zintegrowane i wielopoziomowe, które połączy prawa i obowiązki" - stwierdził gabinet Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. Wyraził przekonanie, że konieczne jest "przejście od zarządzania kryzysowego zjawiskiem imigracji do podejścia strukturalnego".

Rząd zaznaczył, że należy najpierw uporać się z uregulowaniem kwestii napływu migrantów do Europy, a dopiero potem "ruchem wtórnym", czyli między krajami członkowskimi UE.

Reklama

Dokument prezentujący stanowisko Włoch otwiera postulat zacieśnienia porozumień między UE a krajami pochodzenia i tranzytu migrantów. Rząd podkreślił, że umowy z Libią i Nigrem doprowadziły do redukcji fali migracyjnej o 80 procent.

Ponadto strona włoska proponuje stworzenie międzynarodowych centrów ochrony w krajach tranzytowych, gdzie będą analizowane wnioski o azyl i będzie udzielana pomoc prawna migrantom.

Dalsze propozycje to: wzmocnienie granic zewnętrznych UE, zmiana regulaminu z Dublina o zasadach przyznawania azylu, który jest - jak podkreślają władze Włoch - niewystarczający w obecnej formie, biorąc także pod uwagę to, że tylko 7 proc. migrantów stanowią uchodźcy.

Następny punkt głosi: "Kto przypływa do Włoch, przypływa do Europy". Dlatego apeluje się o potwierdzenie zasady "odpowiedzialność - solidarność jako dwumianu, a nie dualizmu". "Stawką jest układ z Schengen" - dodaje włoski rząd. Domaga się również "wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich za rozbitków na morzu" i argumentuje, że obowiązek niesienia pomocy nie może stać się obowiązkiem rozpatrywania wszystkich wniosków o azyl.

W dokumencie zawarto też apel o zdecydowaną walkę z przemytem migrantów i organizacjami przestępczymi, które się tym zajmują oraz wniosek o utworzenie ośrodków ochrony dla migrantów w innych krajach unijnych.

Listę kończy postulat, by każdy kraj ustalił liczbę migrantów ekonomicznych, jaką może przyjąć. Ponadto włoski rząd opowiada się za wprowadzeniem "odpowiednich kroków finansowych wobec państw, które nie chcą przyjąć uchodźców".