Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka złożył w piątek skargę do Komisji Europejskiej na działania Polskiej Fundacji Narodowej - jego zdaniem - "niezgodne z dyrektywą ws. zamówień publicznych". Polityk złożył też w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury; chce także unieważnienia umów zawartych z naruszeniem prawa.

Szłapka poinformował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że wniósł też o wszczęcie postępowania wobec rządu Mateusza Morawieckiego w celu usunięcia uchybień w związku z niestosowaniem unijnych przepisów dot. zamówień publicznych.

Poseł złożył także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, udziału w zmowie przetargowej oraz nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym. Szłapka zwrócił się też do Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o unieważnienie umów zawartych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych przez PFN.

W dokumentach uzasadnił, że w związku z tym, iż PFN jest podmiotem publicznym, podlega przepisom Prawa zamówień publicznych. Co za tym idzie, dodał, zlecenie kampanii prowadzonych przez fundację - "Sprawiedliwe sądy" oraz zakup jachtu w ramach programu "Polska 100" - powinny być poprzedzone przetargami, a tak się nie stało.

Poseł Nowoczesnej wskazał, że publiczny charakter fundacji wynika wprost z przepisów prawa polskiego oraz orzecznictwa. Szłapka zaznaczył, że PFN jest także podmiotem publicznym w myśl prawa unijnego. Ponieważ - jak dodał - Fundacja została utworzona w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego, ani handlowego. Posiada osobowość prawną oraz jest finansowana w przeważającej mierze przez państwo - podkreślił. "Zadania wspierania gospodarki czy kultury były uznawane wielokrotnie przez Trybunał Sprawiedliwości UE za mieszczące się z kategorii zaspokajania potrzeb publicznych" - podkreślił poseł.

Zdaniem Szłapki, publiczny charakter PFN wynika również z wpływu, jaki władze mają na wybór organów zarządzających fundacji.

Poseł przytoczył też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z kwietnia br. uznający, że PFN podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej, a jej majątek ma charakter publiczny.

Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej, która ma zajmować się promocją Polski za granicą, ogłosiła ówczesna premier Beata Szydło w lipcu 2016 r. Jej szefem został Cezary Jurkiewicz (przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Warszawy).

Do czasu nadania tej depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza Polskiej Fundacji Narodowej.