Nowy włoski minister finansów Giovanni Tria oświadczył w piątek, że "żadna siła polityczna nie chce Włoch poza strefą euro". Zapewnienie to złożył w dniu zaprzysiężenia rządu Giuseppe Contego, który utworzyły antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i prawicowa Liga.

Zapowiedź powołania rządu przez te dwa ugrupowania, uważane za eurosceptyczne i krytycznie nastawione do euro, wywołała w minionych tygodniach zaniepokojenie w Unii Europejskiej i na rynkach międzynarodowych. Wzrosło ono, gdy okazało się, że kandydatem na ministra finansów jest przeciwnik euro i krytyk UE profesor Paolo Savona, który kilka lat temu przedstawił program wyjścia Włoch ze strefy wspólnej waluty.

Na jego powołanie nie zgodził się prezydent Sergio Mattarella, co spowodowało fiasko pierwszej próby stworzenia rządu Ruchu i Ligi. Ostatecznie ministrem finansów został profesor Tria, wykładowca ekonomii z rzymskiego uniwersytetu Tor Vergata.

Savona został mianowany ministrem do spraw europejskich.

W opracowanym przez oba ugrupowania programie rządu nie ma żadnego odniesienia do wcześniejszych głoszonych przez nie koncepcji opuszczenia strefy euro.