Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym, 68-proc. zaufaniem Polaków - wynika z sondażu CBOS. Premier Mateusz Morawiecki ma 59 proc. zaufania, a Paweł Kukiz - 50 proc. Liderami rankingu nieufności są: szef PO Grzegorz Schetyna i lider PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa im po 44 proc. badanych.
Reklama

CBOS zwrócił uwagę, że w majowym badaniu w dalszym ciągu największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Duda. Ufa mu 68 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc. od kwietnia), a prawie czterokrotnie mniej osób wyraża nieufność w stosunku do głowy państwa - 18 proc. (bz.).

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków niezmiennie zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Według sondażu ufa mu 59 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Natomiast nieufność w stosunku do szefa rządu deklaruje 20 proc. respondentów (wzost o 3 pkt proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że inaczej niż w poprzednich miesiącach, w maju trzecie miejsce na liście polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem Polaków przypadło najlepiej odbieranemu spośród przedstawicieli opozycji – Pawłowi Kukizowi. Zaufanie do lidera ruchu Kukiz’15 zadeklarowało 50 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), nie ufa mu 20 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Eksperci CBOS wskazali, że listę polityków najczęściej budzących nieufność badanych otwierają w maju liderzy dwóch najsilniejszych ugrupowań – prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa im po 44 proc. ankietowanych. W przypadku Kaczyńskiego jest to wzrost o 3 pkt proc., a Schetyny - spadek o 2 pkt proc.

CBOS podał jednocześnie, że zaufanie do lidera PiS deklaruje 39 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.). Schetynie ufa 25 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 maja br. na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.