Senat w środę przed południem wznowił obrady; zajmie się m.in. ustawą o wspieraniu nowych inwestycji. Umożliwia ona zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy.

Senatorowie rozszerzyli posiedzenie o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji oraz nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa zakłada, że zaświadczenie lekarskie będzie mogła wystawiać umocowana przez lekarza osoba, czyli asystent medyczny. Asystentami będą mogły zostać osoby wykonujące zawód medyczny, czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, "a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych".

Reklama

Ma zostać stworzony specjalny rejestr osób, które będą uprawnione do wystawiania zaświadczeń. Ustawa przewiduje też zmiany w ewidencjonowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne - w 2019 r. koszty ich poboru i ewidencjonowania (potrącane przez ZUS) zostaną "przejściowo" obniżone z 0,20 proc. do 0,175 proc. Różnicę między tymi kwotami NFZ ma przeznaczyć na finansowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz na szkolenia lekarzy, którzy będą wystawiali elektroniczne zwolnienia.

Z kolei ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Umożliwia ona zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy.

Przygotowana przez rząd ustawa ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych - obejmujących obszar 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni kraju.

Ustawa zakłada preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Zmiana modelu działania stref ekonomicznych ma zapobiec zmniejszeniu atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. "Polsce bardzo zależy na przyciągnięciu ich, zwłaszcza jeżeli oferują wysokiej jakości, dobrze płatne miejsca pracy" – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i rozwoju Tadeusz Kościński. Jak mówił, obecne systemy wsparcia stosowane w Czechach, na Węgrzech i Słowacji są bardziej dostosowane do oczekiwań inwestorów zagranicznych, niż dotychczas obowiązujące w naszym kraju.

Pod koniec posiedzenia planowane są głosowania.