Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała w piątek przyjęcie bez poprawek ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W czwartek podczas debaty nad ustawą poprawki zgłosili senatorowie PO. W tej sytuacji ustawa trafiła ponownie do komisji.

Propozycje zmian w ustawie przedstawił podczas prac komisji senator Jan Rulewski (PO). Jedna z nich zakładała podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego z 153 zł do 500 zł, z tym że - jak zaznaczył - kwota ta obowiązywałaby przez rok, do czasu rozwiązania kwestii orzecznictwa w Polsce. Senator podkreślił, że zgłosił poprawkę w imię kompromisu z protestującymi.

Reklama

Inna poprawka zakładała, aby nie rzadziej niż raz na pięć lat rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem przyznać prawo do dofinansowanego turnusu rehabilitacyjnego.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że z punktu widzenia resortu kierunek poprawek jest zrozumiały. "Rozumiemy pobudki, które przyświecają wnioskodawcom. W naszej opinii jednak procedowany projekt dotyczy wyłącznie rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych. Wydaje się, że w tym zakresie ta propozycja (poprawki - PAP) wykracza poza zakres. W związku z tym sugerujemy nie przyjmować tych poprawek" - mówił.

Senator Ryszard Majer (PiS) powiedział, że poprawki zgłoszone przez senatora Rulewskiego są mu bliskie. "Są to bardzo cenne uwagi do tego aktu prawnego. To jest na pewno coś, co nas czeka w przyszłości. Zgadzam się z pana tokiem myślenia, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić od razu" - powiedział, zwracając się do senatora PO.

Z kolei senator Antoni Szymański (PiS) zwrócił uwagę, że według zapowiedzi, premier ma przedstawić mapę drogową "dochodzenie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych". "Myślę, że tam również te poprawki znajdą swoje miejsce" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że przyjęcie poprawek wydłuży proces legislacyjny propozycji.

Zdaniem rządu, ustawa o wsparciu osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności spełnia jeden z postulatów protestujących w Sejmie. Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt ustawy został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.