„Chcemy zrównoważonego rozwoju Polski. (…) Zrównoważony rozwój, czyli umiejętne dostrzeganie problemów Polski lokalnej, Polski powiatowej, wspieranie tych samorządów, a nie przerzucanie tylko na samorządy kolejnych obowiązków, kolejnych zobowiązań bez wsparcia finansowego” – powiedział Brudziński w piątek w Lublinie podczas spotkania z przedstawicielami samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez nadmierne opady.

Minister podkreślił, że „stanięcie u boku samorządowców”, kiedy oni potrzebują wsparcia, jest „oczywistym” zadaniem państwa i nieprawdą jest, jakoby obecny rząd był nastawiony do samorządu sceptycznie. „Najlepszym dowodem jest to, że w końcu udaje się wywiązać ze strony państwa - ministra spraw wewnętrznych i administracji - z oczywistej powinności, jaką było wsparcie konkretnych samorządów – dzisiaj, tutaj ponad 30 – a za ich pośrednictwem ludzi, mieszkańców gmin i powiatów, których dotknęły klęski żywiołowe” – powiedział Brudziński.

Promesy na łączną kwotę ponad 14,2 mln zł z rezerwy celowej MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymali przedstawiciele pięciu powiatów i 31 gmin woj. lubelskiego. Są to środki na dofinasowanie inwestycji związanych z remontami dróg lokalnych uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz na likwidowanie szkód związanych z osuwaniem się ziemi na drogi.

Reklama

Największą kwotę - ponad 1,3 mln zł - otrzymało miasto Tomaszów Lubelski na budowę odwodnienia i przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,5 mln zł. „Na tej ulicy przez wiele lat były problemy z zalewaniem, utrudniony był przejazd, a zlokalizowane są tam tomaszowskie przedsiębiorstwa” – powiedział dziennikarzom burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

„Inwestycja obejmuje też zabezpieczenie tej infrastruktury drogowej tak, aby nie ulegała degradacji w wyniku tych sytuacji zalewowych” – dodał.

Żukowski powiedział, że otrzymana dotacja przeznaczona będzie na drugi etap inwestycji, którą rozpoczęto w ub. roku. Pierwszy etap prac przy ul. Zamojskiej kosztował 1,1 mln zł, na co miasto również otrzymało dofinasowanie w kwocie 900 tys. zł.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powiedział, że kwota dotacji z budżetu państwa na remonty dróg lokalnych w woj. lubelskim, z różnych programów, jest w tym roku rekordowa. Przypomniał, że przekazano już ponad 60 mln zł dotacji samorządom z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Napływają do urzędu wnioski o dotacje z nowego programu budowy dróg lokalnych, w ramach którego w woj. lubelskim ma być rozdysponowane 38 mln zł. Kolejne 6 mln zł otrzymało woj. lubelskie na inwestycje związane z likwidacją osuwisk na drogach i utwardzaniem dna wąwozów lessowych.

„Łącznie w tym roku w woj. lubelskim na drogi gminne, powiatowe oraz na wąwozy przekazujemy z budżetu państwa samorządom prawie 120 mln zł. Takiej kwoty jeszcze nie było” – podkreślił Czarnek.

Przed wręczeniem promes samorządowcom minister Brudziński uczestniczył w Lublinie w naradzie z komendantami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Po południu udał się do Świeciechowa w gminie Annopol, gdzie oglądał zmodernizowane wały przeciwpowodziowe Wisły.(PAP)

autorka: Renata Chrzanowska