Promesy na kwotę 14,2 mln zł na remonty dróg lokalnych wręczył samorządowcom z woj. lubelskiego minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Podkreślił, że polityka zrównoważonego rozwoju Polski wymaga też umiejętnego wspierania samorządów.

„Chcemy zrównoważonego rozwoju Polski. (…) Zrównoważony rozwój, czyli umiejętne dostrzeganie problemów Polski lokalnej, Polski powiatowej, wspieranie tych samorządów, a nie przerzucanie tylko na samorządy kolejnych obowiązków, kolejnych zobowiązań bez wsparcia finansowego” – powiedział Brudziński w piątek w Lublinie podczas spotkania z przedstawicielami samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez nadmierne opady.

Minister podkreślił, że „stanięcie u boku samorządowców”, kiedy oni potrzebują wsparcia, jest „oczywistym” zadaniem państwa i nieprawdą jest, jakoby obecny rząd był nastawiony do samorządu sceptycznie. „Najlepszym dowodem jest to, że w końcu udaje się wywiązać ze strony państwa - ministra spraw wewnętrznych i administracji - z oczywistej powinności, jaką było wsparcie konkretnych samorządów – dzisiaj, tutaj ponad 30 – a za ich pośrednictwem ludzi, mieszkańców gmin i powiatów, których dotknęły klęski żywiołowe” – powiedział Brudziński.

Promesy na łączną kwotę ponad 14,2 mln zł z rezerwy celowej MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymali przedstawiciele pięciu powiatów i 31 gmin woj. lubelskiego. Są to środki na dofinasowanie inwestycji związanych z remontami dróg lokalnych uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz na likwidowanie szkód związanych z osuwaniem się ziemi na drogi.

Największą kwotę - ponad 1,3 mln zł - otrzymało miasto Tomaszów Lubelski na budowę odwodnienia i przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,5 mln zł. „Na tej ulicy przez wiele lat były problemy z zalewaniem, utrudniony był przejazd, a zlokalizowane są tam tomaszowskie przedsiębiorstwa” – powiedział dziennikarzom burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

„Inwestycja obejmuje też zabezpieczenie tej infrastruktury drogowej tak, aby nie ulegała degradacji w wyniku tych sytuacji zalewowych” – dodał.

Żukowski powiedział, że otrzymana dotacja przeznaczona będzie na drugi etap inwestycji, którą rozpoczęto w ub. roku. Pierwszy etap prac przy ul. Zamojskiej kosztował 1,1 mln zł, na co miasto również otrzymało dofinasowanie w kwocie 900 tys. zł.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powiedział, że kwota dotacji z budżetu państwa na remonty dróg lokalnych w woj. lubelskim, z różnych programów, jest w tym roku rekordowa. Przypomniał, że przekazano już ponad 60 mln zł dotacji samorządom z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Napływają do urzędu wnioski o dotacje z nowego programu budowy dróg lokalnych, w ramach którego w woj. lubelskim ma być rozdysponowane 38 mln zł. Kolejne 6 mln zł otrzymało woj. lubelskie na inwestycje związane z likwidacją osuwisk na drogach i utwardzaniem dna wąwozów lessowych.

„Łącznie w tym roku w woj. lubelskim na drogi gminne, powiatowe oraz na wąwozy przekazujemy z budżetu państwa samorządom prawie 120 mln zł. Takiej kwoty jeszcze nie było” – podkreślił Czarnek.

Przed wręczeniem promes samorządowcom minister Brudziński uczestniczył w Lublinie w naradzie z komendantami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Po południu udał się do Świeciechowa w gminie Annopol, gdzie oglądał zmodernizowane wały przeciwpowodziowe Wisły.(PAP)

autorka: Renata Chrzanowska