Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 150 tys. osób, od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie - poinformował PAP Urząd ds. Cudzoziemców. Najwięcej - 115 tys. - posiada zezwolenia na pobyt czasowy.

Dane podane przez UdSC nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

"Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz, korzystając z ułatwionego dostępu do rynku pracy. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w Polsce na dłużej, o czym świadczy rosnąca liczba wniosków o zezwolenia na pobyt, a także liczba osób już posiadających takie zezwolenia" - powiedział PAP rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak.

Reklama

Dodał, że obecnie ok. 333 tys. cudzoziemców, w tym 150 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.

Według danych UdSC, ok. 60 proc. obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat, 27 proc. w przedziale 40-59 lat, a ok. 11 proc. jest poniżej 20. roku życia.

Reklama

Wśród nich jest 87,5 tys. mężczyzn i 63 tys. kobiet. Większość posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 76 proc. oraz pobyt stały – 21 proc.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. Najwięcej obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt wydane w województwie mazowieckim - 39 tys. osób. Kolejnymi regionami pod względem popularności wśród obywateli Ukrainy są województwa: małopolskie (15 tys. osób), dolnośląskie (14,5 tys.) oraz wielkopolskie (13,5 tys.).

"Zdecydowanie większy napływ cudzoziemców obserwujemy od 2014 r. Wśród cudzoziemców przybywających do Polski dominują obywatele Ukrainy, którzy w większości preferują legalizację pobytu umożliwiającą podjęcie pracy" - dodał Dudziak.

Cudzoziemcom, chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Aktualne dane dotyczące imigracji do Polski można znaleźć na portalu migracje.gov.pl.