Termin zgłaszania kandydatów na urzędnika wyborczego upłynie 6 kwietnia br. - zdecydowała Państwowa Komisja Wyborcza. Zmniejszeniu uległa też ich liczba - w gminach do 50 000 mieszkańców będzie dwóch urzędników wyborczych i po jednym na każde rozpoczęte 50 000 mieszkańców.

"Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. dokonała, na wniosek Sekretarza Komisji, zmiany terminu zgłaszania kandydatów na urzędnika wyborczego. Komisja ustaliła, że termin ten upłynie w dniu 6 kwietnia br." - przekazała PKW w środowym komunikacie.

Na posiedzeniu zadecydowano też, o zmniejszeniu liczby urzędników wyborczych; w gminach do 50 000 mieszkańców będzie ich dwóch i po jednym na każde rozpoczęte 50 000 mieszkańców.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła ponadto uchwałę dotyczącą zadań urzędnika wyborczego, sposobu ich wykonywania, zasad ustalania wynagrodzenia urzędnika oraz zwalniania go od pracy.

We wtorek szef PKW Wojciech Hermeliński mówił po spotkaniu z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim, że dotąd zgłosiło się tylko 10 proc. potrzebnych urzędników wyborczych.

Jak mówił, czas na powołanie urzędników wyborczych mija na początku kwietnia, podczas gdy na prawie 5200 urzędników, którzy powinni być powołani, zgłosiło się dotąd 500 osób. "To jest mało, ok. 10 proc. potrzebnej liczby urzędników" - zauważył Hermeliński. Zapowiedział, że PKW będzie prowadzić akcję zachęcającą do zgłoszenia się na te funkcje. Hermeliński podkreślił też, że "na siłę się ich nie doprowadzi", ale można zachęcać i że być może - jeśli obecna sytuacja nie ulegnie poprawie - będą się musieli tym zająć także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

31 stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego. Przewiduje ona, że w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z wcześniejszą uchwałą PKW w tej sprawie, w gminach do 20 tys. mieszkańców urzędników wyborczych miało być dwóch; w gminach do 50 tys. mieszkańców - trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tys. mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza powoła na pięcioletnią kadencję 100 komisarzy wyborczych spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wtorek MSWiA przedstawiło pierwszą grupę 80 kandydatów na komisarzy.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej. Komisarze wyborczy będą zarządzać druk kart do głosowania; będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. (PAP)