Uporządkowanie przepisów o kryptowalutach, e-recepty w każdym gabinecie lekarskim czy karanie posłów za nieparlamentarne zachowanie. Posłowie podczas 59. Posiedzenia Sejmu zajęli się ponadto ustawą o komornikach sądowych czy nowelą o ewidencji ludności.

To jednak nie koniec obrad. Ciąg dalszy we wtorek 6 marca. O jakich zmianach przesądzili posłowie w ostatnich dniach?

Krótsza droga do rady nadzorczej

Pozytywna opinia Rady do spraw spółek czy wyższe wykształcenie nie będzie już potrzebne do tego, by zasiadać w radzie nadzorczej spółki czy grupy kapitałowej. To założenie noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, która została przyjęta przez posłów. To tylko niektóre poprawki dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Kandydatom nie będzie potrzebne także potwierdzenie zdania egzaminu na członka rady. „Takie rozwiązanie umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posiadają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników” – czytamy w uzasadnieniu.

Reklama

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Porządki na rynku walut wirtualnych

Reklama

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza pierwszą definicję waluty wirtualnej. Zgodnie z literą prawa, jest nią "cyfrowe odwzorowanie wartości", które "jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione, albo może być przedmiotem handlu elektronicznego". Ponadto, ustawa wprowadza m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut. Celem aktu przyjętego przez Sejm jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

Ustawa z dnia 31 stycznia 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z projektami aktów wykonawczych.

#Sejm: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 2233, 2265 i 2265-A) uchwalona. Teraz @PolskiSenat pic.twitter.com/MZWBrhvQ4d

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 1 marca 2018

E-recepty w każdym gabinecie lekarskim do 2020 roku

To założenie kolejnej, przyjętej przez posłów ustawy. Ta wprowadza możliwość wystawienia e-recepty bez osobistego badania pacjenta po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. „Wprowadzenie takiej możliwości jes t niezbędne do tego, aby telemedycyna w naszym kraju mogła się dynamiczniej rozwijać” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Pacjenci historię wystawionych e-recept będą mogli sprawdzić w swoim koncie w serwisie internetowym. W systemie będzie także informacja o tym, czy recepta została zrealizowana. Resort zdrowia chce, żeby na koniec tego roku elektroniczną receptę można było zrealizować w każdej aptece. Obowiązek jej wystawiania wejdzie w 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z dnia 21 lutego 2018

Egzekucje komornicze pod kontrolą

Czynności egzekucyjne będą nagrywane. Takie jest założenie przyjętej przez posłów ustawy o komornikach sądowych. Celem tej regulacji jest zapewnienie sądowi i stronom kontroli czynności, przy których – jak wskazuje dotychczasowa praktyka – dochodziło do sytuacji konfliktowych oraz występowało najwięcej przypadków rażącego naruszenia prawa (np. przez bezzasadne odjęcie dozoru nad zajętymi ruchomościami lub przez zajęcie ruchomości ewidentnie nienależących do dłużnika). Uwzględnione poprawki przewidują też, że w wypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela w wysokości 8 proc. egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej zwracać będzie dłużnikowi. Zgodnie z przyjętymi poprawkami, przepisy obu ustaw mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy z dnia 24 maja 2017 roku o komornikach sądowych

Posłowie zapłacą za zakłócanie pracy Sejmu

To założenie przyjętej przez Sejm uchwały zmieniającej regulamin izby. W przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów lub naruszenia przez posła swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – stanowią nowe przepisy. W sytuacji, gdy Marszalek Sejmu stwierdzi, że poseł swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył powagę Sejmu, będzie mógł on posła upomnieć. Na tej podstawie Prezydium Sejmu będzie mogło podjąć uchwałę o obniżeniu posłowi uposażenia lub diety.

Uchwała Sejmu RP z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzice zgłoszą urodzenie dziecka przez internet

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu to kolejny akt przegłosowany przez posłów. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka oraz oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Wprowadzane przepisy dotyczą także wydawania od 1 czerwca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Proponowane rozwiązania przewidują dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, przy akcie urodzenia dziecka.

#Sejm znowelizował ustawy o ewidencji ludności oraz o aktach stanu cywilnego (druki nr 2236, 2272 i 2272-A). Rodzice będą mogli https://t.co/soj55dPhI7. zgłosić urodzenie dziecka przez internet pic.twitter.com/3kW0EM6c5k

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 1 marca 2018

To nie koniec 59. Posiedzenia Sejmu. Kolejny dzień obrad zaplanowano na wtorek 6 marca. Posłowie zajmą się m.in. tzw. Konstytucją biznesu, czyli pakietem ustaw mających gwarantować większą swobodę przedsiębiorcom. Wtedy też odbędzie się I czytanie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt dotyczy obniżenia stawki podatku z 19 proc. do 15 proc. także dla małych firm i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, rozliczających tzw. liniowy PIT. Posłowie zajmą się także projektem, mającym odciążyć emerytów poprzez likwidację PIT i składki zdrowotne.

Sprawdź, co działo się na poprzednich posiedzeniach Sejmu w 2018 roku>>