MSWiA zapowiedziało, że w ramach konsultacji 6 marca odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, w którym weźmie udział wiceminister Paweł Szefernaker.

Projekt zakłada m.in., że minister właściwy do spraw administracji publicznej będzie mógł zablokować zbiórkę, w przypadku, gdy jej cel będzie "sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny".

W wydanym w poniedziałek komunikacie zapewniono, że proponowane przepisy "nie mają na celu ograniczenia jakiejkolwiek działalności podmiotów, które przeprowadzają na co dzień zbiórki publiczne". Jak zaznaczono, nowe rozwiązania mają być wykorzystywane wyłącznie w "sytuacjach nadzwyczajnych".

Wcześniej koalicja organizacji społecznych, które w latach 2009-2014 zabiegały o nowy kształt przepisów dotyczących zbiórek publicznych wystosowały list do ministra SWiA, w którym wyraziły niepokój w związku z zapowiedzią zmian w ustawie i zaapelowały o pozostawienie ustawy w obecnym kształcie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl. Obecnie MSWiA nie wydaje żadnej zgody na przeprowadzenie danej zbiórki publicznej. Na mocy art. 15 ma możliwość odmowy zamieszczenia informacji o zbiórce na portalu, jeśli m.in. wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem. Na wydanie takiej decyzji administracyjnej ma 3 dni robocze dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i 7 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej.

Po zmianie przepisów - w podanych przypadkach minister będzie mógł wykreślić zbiórkę z portalu zbiórek publicznych w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku wydania takiej decyzji w ciągu 3 dni organizator zbiórki będzie musiał wskazać inny cel, na który zostaną przekazane zebrane środki i poinformować o tym ministra SWiA, a ten w ciągu 3 dni będzie mógł wnieść sprzeciw i wskazać inny cel, na który maja zostać przeznaczone środki. MSWiA będzie mogło wskazać cel, na który trafia zebrane środki również w przypadku, gdy organizator zbiórki sam nie wskaże takiego celu.

Wśród blisko 30 organizacji, które wystosowały apel do ministra SWiA obawiając się zmiany przepisów znalazły się m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Greenpeace, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Amnesty International, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, WWF Polska i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Propozycję zmiany przepisów ws. zbiórek publicznych poprzedziły informacje o kontrowersyjnej zbiórce publicznej "Dla Walusia", prowadzonej przez Stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność"; ze stowarzyszeniem związane były osoby, które niedawno zorganizowały obchody urodzin Adolfa Hitlera. Zbiórka została ogłoszona na portalu zbiórek publicznych, którego administratorem jest MSWiA. Janusz Waluś, emigrant z Polski, w 1993 r. zabił Chrisa Haniego, przywódcę Afrykańskiego Kongresu Narodowego i szefa Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.

Projektowana ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk