Zła sytuacja mieszkaniowa jest jednym z trzech głównych problemów polskich rodzin - wynika z raportu Fundacji Habitat for Humanity Poland. Brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe najbardziej doskwierają mieszkańcom metropolii.

Z analizy przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland wynika, że problemy mieszkaniowe nadal są zaliczane przez respondentów do najistotniejszych problemów polskich rodzin. "Ich waga zmniejszyła się nieco w porównaniu z rokiem 2015, co wskazuje na ogólną stopniową poprawę warunków mieszkaniowych. Jednocześnie na uwagę zasługuje zdecydowanie mniejszy odsetek odpowiedzi wskazujących na problemy związane z rynkiem pracy - za główne źródło problemów respondenci uznają obecnie brak sprawnie funkcjonującej służby zdrowia" - czytamy w raporcie.

"Brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe stosunkowo najrzadziej doskwierają mieszkańcom małych miast i wsi. Im większe miasto, tym częściej wskazywano na problemy związane z warunkami mieszkaniowymi – dla mieszkańców metropolii kwestia ta jest ponad dwukrotnie istotniejsza niż dla mieszkańców małych miast" - czytamy w publikacji.

Zdaniem Fundacji może się to wiązać ze wzrostem ilości indywidualnych inwestycji budowlanych, które dominują w mniejszych miejscowościach, i coraz większymi problemami mieszkaniowymi w dużych miastach, do których ludzie migrują za pracą.

Respondenci, którzy mają problemy mieszkaniowe, najczęściej wskazali na brak możliwości przeprowadzenia remontu oraz brak możliwości samodzielnego zamieszkiwania. Niewiele mniej istotne okazały się trudności w terminowym spłacaniu rat kredytu za mieszkanie oraz w opłacaniu kosztów wody, ogrzewania czy gazu. Najrzadziej wskazywali na brak możliwości terminowego opłacania czynszu oraz problem z niewystarczającym ogrzaniem mieszkania lub domu.

Z kolei 56 proc. spośród badanych zadeklarowało, że nie ma obecnie problemów mieszkaniowych.

Jak wynika z analizy Polacy chcą publicznego wsparcia mieszkaniowego dla osób w trudnej sytuacji oraz dla ludzi młodych.

Mniej chętnie prawo do pomocy mieszkaniowej respondenci przyznawali z uwagi na dochody lub standard mieszkania.

Biorąc pod uwagę wsparcie publiczne respondenci oczekują tworzenia nowych i remontowania istniejących zasobów mieszkaniowych gminy. Na drugim miejscu znalazła się budowa mieszkań na wynajem dostępnych dla wszystkich obywateli z możliwością wykupu (22 proc.), a na kolejnym budowa mieszkań na wynajem bez możliwości wykupu (13 proc.).

Ankietowani nie popierają dopłat do kredytów oraz dofinansowania do najmu mieszkań na wolnym rynku.

Jak wskazano w raporcie "charakterystyki te zmieniają się nieco w zależności od miejscowości zamieszkiwania". "Im większa miejscowość, tym większym poparciem cieszy się opcja budowy mieszkań przeznaczonych docelowo na wynajem, bez możliwości wykupu" - dodano.